Objektorienterad programmering med AI-kompetens

Vill du jobba med programmering och Artificiell Intelligens, AI? Efter utbildningen Objektorienterad programmering med AI-kompetens kan du jobba som t ex utvecklare inom Java, C# eller Python. Eller varför inte som AI-utvecklare eller testare?

Ort & kursstart
  • Halmstad 2022-08-23
  • Malmö 2022-08-23
Ansökan öppnar
  • 7 december
  • 7 december
Längd
  • 60 veckor, YH-examen
Studiestöd
  • CSN-berättigad
  • Avgiftsfri utbildning

Objektorientering är ett sätt att tänka när man ska organisera data eller programmera. Objektorienterad systemutveckling är en effektiv och kraftfull metod, särskilt vid konstruktion av större program. Ett program kan innehålla flera objekt som interagerar med varandra och metoden gör det möjligt att återanvända programdelar från ett program i ett annat.

I den här utbildningen läser du objektorienterad programmering i C# och Java och jobbar i praktiska projekt. En kurs behandlar AI – Artificiell Intelligens, där du också får kunskaper i programmering i Python.

Yrkesroller efter utbildningen

– Java-utvecklare
– C# -utvecklare
– Python-utvecklare
– Mjukvaruutvecklare/testare

Dina möjligheter till jobb

Kina och USA leder utvecklingen inom AI och stora investeringar görs. Sverige har satt en AI-agenda och målet är att samordna och spetsa kompetenserna för att göra AI en faktor i resan mot ett hållbart samhälle. Kunskaper inom programmering med AI-kompetens gör dig väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Vill du vara med på den resan?

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

YH-examen
Yrkeshögskoleexamen 300 Yh-poäng
Studieform
Heltid dagtid, 60 veckor, 1,5 år. Platsbunden i Halmstad eller Malmö. Vi genomför våra utbildningar genom en mix av nätbaserat lärande, lärande i våra lokaler och lärande i arbete
Lärande i arbete (LiA)
14 v, en period
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i datorkunskap och programmering samt logik.
Förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Matematik 2/B, Programmering 1/A eller motsvarande kunskaper
Övrigt
Alla våra YH-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

14 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom din praktikperiod (14 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Några av våra partnerföretag:

Stjärnstoftstudios, Poolia, Nodehill, Advectas, Consid, Objektutveckling AB, Sigma IT, Know IT Decision.

Introduktion till objektorientering 10
Objektorienterad programmering, grundläggande 50
Databaser 20
Objektorienterad programmering, avancerad 70
Artificiell Intelligens 70
LiA 70
Examensarbete 10
Totalt 300

Du skaffar dig ett mindset – hur du kan prata med maskiner med hjälp av kod. Du får en bred förståelse för AI, en bredd inom programmeringstänk och du lär dig lösa svåra problem genom programmering.

André HedetoftStjärnstoft Studios

Tillsammans håller vi utbildningen levande och kan snabbt förändra innehållet och anpassa den efter verkligheten.

Agnes BillgrenFrontender och Affärsutvecklare på Extrapreneur

Ansökan öppnar 7 december.

Anmäl intresse, så får du mail från oss när det närmar sig.

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Utbildningsledare Malmö

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare Malmö

“Som regel är AI inte att sitta och programmera robotarna från Iron Man, dvs robotar som drar slutsatser, lär sig och självkorrigerar. Det är i verkligheten att hantera stora mängder data och att ta fram, och i sin tur, använda algoritmer för att datorn ska kunna ”dra slutsatser” av den data du samlat in.”

Agnes BillgrenAffärsutvecklare på Extrapreneur