Ansökan YH - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Antagningsprocessen består av flera olika steg, men du kan vara lugn. När du bestämt dig för en utbildning och skickat in din ansökan så guidar vi och hjälper dig på vägen.

Du kan läsa om ansökans alla steg här intill, och om du vill ha ytterligare information kan du kika närmare på länkarna här precis nedan.

1. Du skapar och lämnar in en ansökan

Du ansöker till en eller flera utbildningar hos oss. Länken till ansökan hittar du på respektive utbildnings sida här på vår hemsida. Den tar dig till ansökningsverktyget ”YH-antagning”, där du skapar ett konto, fyller i dina personliga uppgifter och bifogar de filer som behövs för att visa att du är behörig, det vill säga de handlingar som styrker att du har de förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen. Du kan spara en påbörjad ansökan och logga in senare för att slutföra den innan sista ansökningsdatum. När du är klar lämnar du in din ansökan via samma verktyg. Allt sker digitalt.

2a. Vi gör behörighetsprövning

När du gjort din ansökan gör vi en behörighetsprövning, där vi går igenom dina handlingar för att se om du har de förkunskaper som krävs för söka till utbildningen. När många ansöker samtidigt, kan det dröja några dagar innan du får svar från oss. Vi går igenom dina handlingar och kollar så att allt finns med. Om vi saknar något, eller om något är otydligt i din ansökan, kontaktar vi dig, så håll koll på din inkorg. Om vi ser att du saknar behörighet, har du chans att komplettera din ansökan inom angiven tid. OBS! Det är viktigt att lämna in ansökan i tid även om den inte är komplett. 

2b. Om förkunskapskrav

Gymnasieexamen är ett krav för alla våra utbildningar. Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land. Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Det betyder att du har fått kunskaper och erfarenheter genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning. Ofta krävs ett lägsta betyg i några ämnen. Du har tid på dig för att komplettera dina kunskaper och skicka in betyg och intyg. Sista datum för komplettering av intyg och betyg är 9 juni. Om du saknar programmering, erbjuder vi en avgiftsfri förberedande kurs som gör dig behörig i Programmering 1.

3. Vi kallar till Urvalsprov

När vi har fler sökande än vad vi har platser, måste vi rangordna alla behöriga sökande. Då använder vi ett urvalsprov som kan ge dig extra poäng och öka dina chanser att bli antagen. Ju högre poäng du får, desto högre upp kommer du i rangordningen. Obs! Oavsett hur det går för dig på provet kan det inte försämra dina chanser att komma in på utbildningen, enbart förbättra. Till proven kallas även du som ännu inte är behörig – du kan ju bli behörig när du har kompletterat din ansökan före sista kompletteringsdatum. När du har skickat in din ansökan, kommer du att få information om tidpunkt för urvalsproven, och du anmäler dig via yh-antagning.se

4. Samtliga sökande rangordnas utifrån poäng i Urvalet

I ansökningsverktyget YH-antagning noterar vi de poäng du får på Urvalsprovet (du kan aldrig förlora poäng på att göra provet, bara öka dina chanser att bli antagen). Därefter rangordnas alla behöriga och som sökt efter poäng och antas i den ordningen.

5. Beslutsunderlag till ledningsgruppen för beslut om antagning

Varje utbildning har en ledningsgrupp, som under juni månad tar beslut om antagning baserat på den rangordningslista som finns. Övriga sökande placeras i turordning på en reservlista. Även om det känns som att du hamnar långt ner på reservlistan, kan du ändå bli erbjuden en plats. Det beror på att många sökande ändrar sina planer under processens gång.

6. Antagningsbesked skickas ut

Runt midsommar skickar vi ut antagningsbesked. Då går besked även ut till reserver med information om reservplats. Håll koll på din e-post!

7. Antagna måste svara och acceptera sin plats inom angiven tid

Runt midsommar är det särskilt viktigt att du bevakar din e-post, även om du är på semester utomlands. Du förlorar din plats om du inte svarar i tid. Om du fått ändrade planer, är det viktigt att du tackar nej, så att någon annan kan få din plats.

8. Antagningen avslutas och en ”färdig” klass finns

I juni/juli skickar vi övergripande information till de antagna som accepterat sin plats. Mer detaljerad info kommer i augusti.

9. Information inför utbildningsstart

I början av augusti skickar vi ut mer detaljerad information om viktiga datum, tider, schema, litteraturlista med mera.

10. Utbildningsstart

Utbildningarna brukar starta sista veckan i augusti eller första veckan i september. Det kan variera lite mellan olika orter och utbildningar.

 • December – Ansökan öppnar. Anmäl intresse redan nu.
 • Januari – Ansökan öppnar för nya utbildningsstarter
 • Mars/april – YH mässor och digitala infomöten
 • Löpande till ansökan stänger – Behörighetsprövning och urvalsprov
 • Maj – Ansökan stänger
 • Juni – Sista datum för komplettering, Rangordning, Underlag för antagning
 • Runt midsommar – Beslut om antagning i ledningsgruppen för utbildningen
 • Runt midsommar – Antagningsbesked
 • Juli – Inledande information till antagna
 • Augusti – Detaljerad information till antagna
 • Månadsskiftet augusti/september – Utbildningsstart

Många datum att hålla reda på? Gör en intresseanmälan i fliken här intill, så skickar vi mail och informerar i god tid!

Vilken är din framtidsbransch?

Inköp & Logistik

För dig som är problemlösare och vill skapa långa relationer

IT & Tech

Nöj dig inte med att betrakta digitaliseringen – var en del av den.

Bygg & Anläggning

Var med och skapa framtidens samhällen!

Försäljning, Ekonomi & Juridik

Jobba självständigt och samverka med andra.