Testautomatisering Python

Vill du bemästra testautomatisering och förbättra dina färdigheter inom detta område? Denna kurs ger dig de verktyg och den kunskap du behöver för att hantera testautomatisering med hjälp av Python, ett ledande språk inom automatiserad mjukvarutestning. Utbildningen ges på distans och halvfart, vilket gör det möjligt för dig att delta var du än befinner dig och att kombinera studierna med ditt arbete. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom testning och säkerställa kvalitet och effektivitet i mjukvaruutvecklingsprocesser!

Utbildningsform & kursstart
 • Distanskurs, halvfart
 • Nästa start: Höstterminen, 2024
Ansökan
 • Stängd
Omfattning
 • 24 veckor, 60 YH-poäng
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

I utbildningen Testautomatisering med Python får du djupgående kunskaper i testautomatisering med hjälp av programmeringsspråket Python, en kompetens som är mycket efterfrågad inom mjukvaruutveckling. Genom utbildningen utrustas du med verktyg och metoder för att inte bara automatisera testprocesser, utan också för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet genom hela utvecklingscykeln.

Du kommer att lära dig att skriva och implementera automatiserade tester för olika nivåer av mjukvaran, inklusive enhetstester, integrationstester och GUI-tester. Utbildningen täcker allt från grundläggande programmering i Python till avancerade tekniker inom testautomatisering och användning av olika testverktyg. Du får också praktisk erfarenhet i att använda versionshanteringssystemet Git och skriva enhetstester.

Vi utforskar också viktiga aspekter av testmetodik och kravhantering, där du får insikt i hur man formulerar och verifierar krav på mjukvaran, samt hur testning passar in i den övergripande mjukvaruutvecklingsprocessen. Du kommer att utveckla färdigheter som gör det möjligt att planera, genomföra och övervaka testautomatiseringsprojekt effektivt, med fokus på att lösa komplexa problem och förbättra mjukvarans kvalitet.

Kursen ger dig specialiserade kunskaper inom testautomatisering och programmering med Python, vilket förbereder dig i att driva testautomatiseringsinitiativ inom mjukvaruutveckling.

Efter kursen ska du ha:

 • Fördjupade kunskaper i testautomatisering med hjälp av Python.
 • Förmåga att självständigt planera och genomföra automatiserade tester på olika nivåer, inklusive enhetstester, integrationstester och GUI-tester.
 • Kompetens att använda och implementera olika testverktyg och skapa effektiva teststrategier.
 • Insikt i testmetodik och hur testning passar in i mjukvaruutvecklingsprocessen.
 • Förståelse för versionshantering med Git och förmåga att använda det i testautomatisering.
 • Förmåga att analysera och specificera krav för att säkerställa att testningen uppfyller alla nödvändiga kriterier.
 • Kunskap om hållbarhet inom mjukvaruutveckling och hur testning kan bidra till hållbara utvecklingsprocesser.
Examen
YH-kurs, 60 YH-poäng
Studieform
Distans, halvfart, 24 veckor. Livelektioner måndagar 13:00-16:00. Därutöver sker handledning och frågestunder 16:00-17:00.
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande inom mjukvaruutveckling eller testning (inklusive manuell testning).
Övrigt
Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Kursen ger rätt till omställningsstudiestöd.
Kurser Poäng
Testmetodik och krav

Denna kurs ger dig en grundläggande förståelse för testmetodik och en introduktion till de olika delarna av testprocessen. Du får både teoretisk och praktisk kunskap om manuell och automatiserad testning, samt en översikt av testningens roll inom mjukvaruutveckling. Kursen inkluderar även en genomgång av kravställning på en grundläggande nivå.

10
Programmering med Python

Kursen introducerar dig till programmeringsspråket Python och förbereder dig för testautomatiseringskurserna. Du lär dig grunderna i Python, ett populärt språk vid testautomation. Dessutom får du kunskap om versionshanteringssystemet Git och hur man skriver enklare enhetstester.

20
Testautomatisering och testverktyg

Denna kurs lär dig att praktiskt använda olika testverktyg för automatiserade tester på olika nivåer. Du kommer att skriva olika sorters tester såsom enhetstester, integrationstester, GUI-tester och performancetester. Kursen omfattar även att skapa effektiva teststrategier.

25
Tech för hållbar utveckling

I denna kurs får du kunskap om hur teknik, särskilt mjukvaruutveckling, kan bidra till en hållbar utveckling. Du får insikt i hur teknologiska lösningar kan främja hållbarhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt, och kursen utgår från relevanta rapporter och litteratur inom området.

5

Ansökan stängd

Anmäl intresse här under, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Är du intresserad av kommande starter?

Anmäl intresse, så får du mail från oss!

Intresseanmälan till kurser

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Kontaktpersoner

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare