Vill du designa och skapa effektiva och funktionella webbplatser? Då kan Frontend Developer vara rätt för dig. Efter utbildningen kan du jobba i roller som webbutvecklare Frontend eller gränssnittsutvecklare. I den är utbildningen lär du dig bland annat dynamisk webbutveckling och hur man jobbar med agila metoder i projekt samt de tre programmeringsspråken Javascript, HTML och CSS.

Ort & kursstart
 • Göteborg, HT2024
Ansökan öppnar
 • december-23
Omfattning
 • 80 veckor, YH-examen
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Inom webbutveckling skiljer man på programmerare på klientsidan, Frontend Developer, och på serversidan, Backend Developer. En Fullstack Developer kan skriva kod för båda.

Som Frontend jobbar du tillsammans med UI/UX-teamet och digitala designers för att utveckla nya webbplatser och mobila plattformar. Du jobbar i gränssnittet som användaren interagerar med – det man ser och använder när man surfar på en webbplats. Ditt jobb är att skapa kod för att göra sidorna responsiva, lättlästa, snabbladdade och användarvänliga oavsett plattform.

Yrkesroller efter utbildningen

 • Frontend Developer
 • Frontendutvecklare
 • Webbutvecklare Frontend
 • Webbprogrammerare
 • Gränssnittsutvecklare
 • JavaScript-utvecklare

Dina möjligheter till jobb

Dina chanser att få jobb är extremt goda. För många branscher är det helt avgörande att hitta nya medarbetare med IT-kompetens och IT-branschen behöver anställa 70.000 personer till 2022.

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 Yh-poäng
Studieform
80 veckor/2 år. Detta är en heltidsutbildning på dagtid som kräver din närvaro vid schemalagd undervisning på skolan och online, 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LIA, följer du de arbetstider som gäller på företaget
Lärande i arbete (LIA)
Totat 24 v, 12 + 12 v
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Programmering 1/A eller motsvarande kunskaper. Vi erbjuder avgiftsfria, förberedande kurser i programmering 1/A.
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i datorkunskap och programmering samt logik.
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd.

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (12 + 12 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Semcon, Bizpart, Cilbuper, Solid Beans, Fiwe, Know IT.

Kurser Poäng
Arbetsmetodik för utvecklare 15
Agil projektledning 15
Dynamisk webbutveckling 60
Examensarbete 30
Grafiska verktyg för gränssnittsdesign 15
HTML och CSS 40
JavaScript 1 50
JavaScript 2 40
LIA 1 60
LIA 2 60
UX/Usability 15
TOTALT 400

Ansökan stängd

Anmäl intresse, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Intresseanmälan - Frontend Developer

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Behörighetskurs i Programmering 1

Om du har alla förkunskaper som krävs utom programmering 1, kan du gå en förberedande kurs hos oss under våren. Läs mer om våra förberedande kurser i programmering 1 här!

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Intresseanmälan

Håll dig uppdaterad och missa inga datum! Skriv upp dig på en intresseanmälan för att säkra att du får den senaste informationen om kommande starter, nya utbildningar och annan information inför ditt kommande YH-val

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Zuzana Polievka

Utbildningsledare Göteborg

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare Göteborg

Tillsammans håller vi utbildningen levande och kan snabbt förändra innehållet och anpassa den efter verkligheten. Men vissa program är bara flugor, så är det bra att låta den seniora sidan av IT-marknaden få känna och klämma lite på ett nytt språk innan man ändrar hela utbildningsschemat efter det.

Agnes BillgrenFrontender, rekryteringskonsult Poolia och medlem i ledningsgruppen för Frontend Developer.