Frontend Developer

Vill du skapa design och effektiva och funktionella webbplatser och webbapplikationer? Då är yrkesrollen och utbildningen Frontend Developer rätt för dig. Som Frontend Developer omvandlar du designkoncept och användarinteraktioner till kod, vilket gör att användarna kan interagera smidigt och intuitivt med webbapplikationen. Efter utbildningen kan du jobba som t ex webbutvecklare Frontend, Webbprogramerare eller Gränssnittsutvecklare.

Plats:

Göteborg

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-26

En ökad efterfrågan på Frontend Developers!

Efterfrågan på Frontend Developer ökar på grund av den digitala omställningen som alla verksamheter investerar stort och snabbt i. Den snabba utvecklingen leder till att det hela tiden behövs ny kompetens. Behovet av att kunna utveckla digitala lösningar som effektivt stödjer verksamheters föränderliga behov är en viktig drivkraft för efterfrågan av Frontend Developer. Den snabba utvecklingen av användarvänliga, integrerade webbaserade applikationer i kombination med fordonsbaserade system, mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter ökar efterfrågan av utbildade Frontend Developer än mer.

Möjligheterna till jobb som Frontend Developer är lovande och sträcker sig över många branscher. Eftersom behovet av kompetensen fortsätter att växa, öppnas dörrar till olika karriärvägar. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Frontend Developer är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom webbapplikationer.

Vad gör en Frontend Developer?

I rollen som Frontend Developer är du en avgörande kraft för digital framgång. Du står bakom att skapa och förverkliga visuella och interaktiva digitala lösningar. Din uppgift sträcker sig från att omvandla designkoncept till kod och säkerställa att webbplatser och applikationer är användarvänliga och estetiskt tilltalande.

I rollen ingår att optimera gränssnitt för olika plattformar. Du löser tekniska utmaningar, samarbetar nära med andra utvecklare och strävar efter att förbättra webbplatsernas prestanda. I en värld där tekniken ständigt utvecklas är din roll nyckeln till att skapa moderna och effektiva digitala tjänster.

Som Frontend Developer samarbetar du nära UI/UX-teamet och digitala designers för att skapa responsiva och användarvänliga webbplatser och mobila plattformar. Du arbetar med den synliga delen av webbplatsen och ansvarar för att koden skapar sidor som är lättnavigerade, snabba och tillgängliga oavsett enhet.

För att bli en framgångsrik Frontend Developer krävs det en kombination av tekniska och mjuka färdigheter samt förmågan att arbeta i team och samarbeta med andra utvecklare, designers och kunder

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
Den 26 augusti 2024 i Göteborg
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 80 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 12+12 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i datorkunskap och programmering samt logik. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Programmering 1/A eller motsvarande kunskaper

Saknar du behörighet?

Programmering 1:
Om du saknar betyg i Programmering 1 finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Yrkesroller efter utbildningen

Frontend Developer:
Som Frontend Web Developer omsätter du designkoncept till fungerande kod och bygger därmed webbplatser med fokus på användarvänlighet och visuell estetik. Du är ansvarig för att skapa en sömlös interaktion mellan användaren och webbapplikationen.

Gränssnittsutvecklare:
I rollen som Gränssnittsutvecklare optimerar du gränssnitten för olika plattformar, vilket innebär att du balanserar teknisk funktionalitet med estetiska och användarcentrerade designprinciper. Ditt arbete strävar efter att skapa en tilltalande och intuitiv användarupplevelse.

Webbprogrammerare:
Som Webbprogrammerare utvecklar och implementerar du webbapplikationer genom att tillämpa djupgående kunskaper i JavaScript och andra relevanta teknologier. Din roll innebär att skapa dynamiska och funktionella lösningar för olika användarbehov.

UI/UX Developer:
I rollen som UI/UX Developer samarbetar du nära med UI/UX-teamet och designers för att skapa responsiva och användarvänliga webbplatser. Ditt fokus ligger på att integrera användbarhetsprinciper och designelement för att skapa en positiv och engagerande användarupplevelse.

Kurser

Kurser Poäng
Arbetsmetodik för utvecklare

Genom att behandla arbetsmetoder och relevanta verktyg för utvecklarrollen ger kursen grundläggande kunskaper. Deltagarna får förståelse för verktyg och program på arbetsmarknaden samt motivasjon för deras användning.

15
Agil projektledning

Kursen fördjupar förståelsen för teorier och metoder inom agila projektledningskoncept. Målet är att kunna effektivt samarbeta i utvecklingsteam och säkerställa tidsenliga projektleveranser. Deltagarna får insikter i olika projektformer och agil arbetsmetodik, samt förmågan att leda tekniska projekt med agil framtoning.

15
Dynamisk webbutveckling

Denna kurs fokuserar på grundläggande tekniker för backend-utveckling och skapande av databasdrivna webbplatser. Målet är att ge en helhetsförståelse för användarflöden i webbapplikationer och kunskaper för att skapa dynamiska, databasdrivna webbapplikationer.

60
Examensarbete

I detta projektbaserade ämne tillämpar och fördjupar deltagarna sina kunskaper och kompetenser. Genom att genomföra branschrelevanta projekt demonstrerar de sina färdigheter inom ramverken som behandlats under utbildningen.

30
Grafiska verktyg för gränssnittsdesign

Kursen utforskar grundläggande designteori och branschverktyg för digital formgivning. Deltagarna utvecklar en helhetsförståelse för det digitala skapandeflödet och hur man skapar webbproduktioner från initial formgivning till kod.

15
HTML och CSS

Den här kursen fokuserar på grundläggande tekniker inom webbutveckling, inklusive syntaktiskt korrekta webbplatser och tillgänglighetsanpassning. Målet är att kunna skapa webbplatser som fungerar på olika enheter och för olika behov.

40
JavaScript 1

Kursen behandlar aktuella webbtekniker för klientsidan och fördjupar deltagarnas kunskaper i webbprogrammering. Målet är att skapa interaktiva webbapplikationer och hantera gränssnitt och funktionalitet på en holistisk nivå.

50
JavaScript 2

Genom att fördjupa kunskaperna inom webbteknik och ramverk lär sig deltagarna att skapa avancerade och interaktiva webbapplikationer. Kursen främjar självständig utforskning och tillämpning av tekniska kravspecifikationer.

40
LIA 1

Lärande i arbete (LIA) förbereder deltagarna för Frontendutvecklarrollen genom praktisk tillämpning av webbtekniker och verktyg. Målet är att kunna hantera arbetsmetoder och verktyg inom webbutveckling.

60
LIA 2

I den andra LIA-kursen fördjupar deltagarna sina praktiska färdigheter med ökat ansvar. Målet är att självständigt bedriva webbutveckling och vid behov söka handledarstöd.

60
UX/Usability

Kursen behandlar grundläggande teorier och arbetsmetoder för att skapa användarvänliga webbplatser. Deltagarna utvecklar kunskaper i målgruppsanalyser, användartester och skapande av gränssnitt med användarvänlighet i fokus.

15
Totalt 400

Praktik (LIA)

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Semcon, Bizpart, Cilbuper, Solid Beans, Fiwe, Know IT.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare Göteborg

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!
hej@nbi-handelsakademin.se

Tillsammans håller vi utbildningen levande och kan snabbt förändra innehållet och anpassa den efter verkligheten. Men vissa program är bara flugor, så är det bra att låta den seniora sidan av IT-marknaden få känna och klämma lite på ett nytt språk innan man ändrar hela utbildningsschemat efter det.

Agnes BillgrenFrontender, rekryteringskonsult Poolia och medlem i ledningsgruppen för Frontend Developer.

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.