Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare, Göteborg
Inköp & Supply Management

Maila mig!

Åsa Svensson

Utbildningsledare, Göteborg
Tf. Anläggningsingenjör
Backend Developer

Maila mig!

Zuzana Polievka

Zuzana Polievka

Utbildningsledare, Göteborg
Objektorienterad systemutvecklare

Maila mig!

Tommy Porselius

Tommy Porselius

Utbildningsledare, Växjö
Logistics Planner
Inköp & Supply Management

Maila mig!

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare, Malmö
Inköp & Supply Management
Objektorienterad programmering med AI

Maila mig!

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Produktutveckling
Utbildningsledare, Malmö
Objektorienterad programmering med AI

Maila mig!

Jonna Gündert

Utbildningsledare, Malmö
Paralegal

Maila mig!

Jenny Granström

Utbildningsledare, Luleå
Byggnadsingenjör
Inköp & Supply Management

Maila mig!

Anna Maderner

Utbildningsledare, Göteborg
Backend Developer
Frontend Developer

Maila mig!

Sven-Åke Axén

Utbildningsledare, Göteborg
Frontend Developer

Maila mig!

Sara Lindberg

Utbildningsledare, Luleå
Inköp & Supply Management
Redovisningsekonom

Maila mig!

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare, Göteborg
Inköp & Supply Management

Maila mig!

Åsa Svensson

Åsa Svensson

Utbildningsledare, Göteborg
Backend Developer
tf. Anläggningsingenjör

Maila mig!

Zuzana Polievka

Zuzana Polievka

Utbildningsledare, Göteborg
Objektorienterad systemutveckling

Maila mig!

Sven-Åke Axén

Utbildningsledare, Göteborg
Frontend Developer

Maila mig!

Anna Maderner

Utbildningsledare, Göteborg
Backend Developer
Frontend Developer

Maila mig!

Jonna Gündert

Utbildningsledare, Malmö
Paralegal

Maila mig!

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare, Malmö
Inköp & Supply Management

Maila mig!

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Produktutveckling
Utbildningsledare, Malmö
Objektorienterad programmering med AI

Maila mig!

Utbildningsledare, Malmö
Paralegal

Maila mig!

Sara Lindberg

Utbildningsledare, Luleå
Inköp & Supply Management
Redovisningsekonom

Maila mig!

Jenny Granström

Utbildningsledare, Luleå
Byggnadsingenjör
Inköp & Supply Management

Maila mig!

Tommy Porselius

Tommy Porselius

Utbildningsledare, Växjö
Inköp & Supply Management
Logistics Planner

Maila mig!

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare, Malmö
Inköp & Supply Management
Objektorienterad programmering med AI

Maila mig!

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Produktutveckling
Utbildningsledare, Malmö
Objektorienterad programmering med AI

Maila mig!

Jonna Gündert

Utbildningsledare, Malmö
Paralegal

Maila mig!

Kontakta oss gärna!