Svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens?

Engagera er i våra utbildningar

Våra utbildningar utvecklas och förändras i takt med verkligheten genom våra ledningsgrupper, där personer från arbetslivet säkerställer ett relevant innehåll och kontinuerlig uppdatering av utbildningens innehåll.

Ta emot en trainee

Ett bra sätt att hitta talanger är att handleda våra ambitiösa studerande på deras praktikperioder. LiA (Lärande i Arbete) är en praktisk kurs – ett aktivt lärande i arbetet – med kursmål som ska uppnås och betygsättas. Det är också ett bra sätt för båda parter att känna sig för innan en rekrytering.

Intyga behovet av framtida yrkesroller

Vi omvandlar kompetensgap till konkreta utbildningar och ansöker hos Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få klartecken att starta. Viktigast i denna ansökan är en avsiktsförklaring från företag, som intygar behovet av dessa kompetenser.

Vad är Yrkeshögskolan?

  • Utbildar för en tydlig yrkesroll
  • Teori och praktik, LiA
  • Nära samarbete med näringslivet
  • 9 av 10 har jobb inom ett år

Intresseanmälan – Partner

Paralegal nbi handelsakademin

/Axis/Restory Group/Delphi Advokatbyrå /Svenssons i Lammhult/Ikea Components/Skanska Hus/ Stjärnstoftstudios/Getinge 

 

/Axis/Restory Group/Delphi Advokatbyrå /Svenssons i Lammhult/Ikea Components/Skanska Hus/ Stjärnstoftstudios/Getinge 

 

/Axis/Restory Group/Delphi Advokatbyrå /Svenssons i Lammhult/Ikea Components/Skanska Hus/ Stjärnstoftstudios/Getinge