Systemutvecklare inriktning .NET

Vill du designa och utveckla framtidens IT-system? Då är yrkesrollen Systemutvecklare och utbildningen Systemutvecklare inriktning .NET rätt för dig. Som Systemutvecklare skapar, underhåller och förbättrar du system utifrån användarens krav och förväntningar. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Systemutvecklare, Systemarkitekt, Mjukvaruutvecklare och IT-projektledare

Plats:

Göteborg

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-26

Efterfrågan på Systemutvecklare är större än för någon annan yrkesroll inom IT!

Idag är Systemutvecklare ett av de vanligaste yrkena i Sverige. Arbetsmarknaden för den som utbildar sig är ljus, IT-branschen har en utmaning med att hitta rätt kompetens. Behovet är inte på långa vägar tillgodosett och branschen fortsätter att expandera.

Behovet av IT- och digital kompetens sträcker sig över flera områden, från detaljhandel till verkstads- och fordonsindustrin, i takt med att arbetsliv och myndigheter genomgår omfattande digitala transformationer. Marknadsundersökningar från olika aktörer, inklusive IT & Telekomföretagen och Transportindustrin, tyder på att kompetensbristen inom IT är ett av de största tillväxthindren i Sverige. Flera prognoser pekar på en kraftigt växande ökning av behovet av systemutvecklare vilket skapar gynnsamma möjligheter för dem med rätt kompetens.

Det stora behovet av utbildade Systemutvecklare ger dig goda möjligheter till jobb. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Systemutvecklare inriktning .NET är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom systemutveckling.

Vad gör en Systemutvecklare?

Som systemutvecklare är du en nyckelperson vid utveckling och förändring av IT-system. Du deltar genom hela utvecklingsprocessen – från analys och design till programmering, test och dokumentation. Utbildningen ger dig inte bara tekniska färdigheter utan också insikter om säkerhet, kravhantering och kundförståelse, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Du kommer att vara en avgörande kraft i skapandet och utvecklingen av innovativa IT-lösningar, och din förmåga att se helheten och samarbeta med olika intressenter kommer att forma din nya framtid inom systemutveckling.

Din expertis ligger i att skapa och förbättra IT-system genom att använda olika programmeringsspråk. Genom noggrann analys och design ser du till att systemet uppfyller användarnas krav och förväntningar. Ditt arbete innefattar inte bara att skriva kod utan också att genomföra omfattande tester för att säkerställa systemets kvalitet och funktionalitet.

Din förmåga att samarbeta med andra utvecklare, projektledare och användare är avgörande och du spelar en nyckelroll i att dokumentera och förklara systemets struktur.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
Den 26 augusti, 2024
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 80 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 23 veckor under 2 perioder. 9+14 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i Datorkunskap och Programmering samt Logik
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i matematik 2/B och programmering 1/A eller motsvarande kunskaper

Saknar du behörighet?

Programmering 1:
Om du saknar betyg i Programmering 1 finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Matematik 2/B:
Om du inte har betyg i Matematik 2/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Yrkesroller efter utbildningen

Systemutvecklare:
Som systemutvecklare är du arkitekten bakom digitala lösningar. Du tar ansvar för att förstå och analysera användarbehov, designa tekniska lösningar och skriva kod. Din dagliga uppgift involverar att skapa och underhålla IT-system, lösa tekniska utmaningar och samarbeta med olika team för att implementera innovativa programvarulösningar.

Systemarkitekt:
Systemarkitekt: I rollen som systemarkitekt formar du den övergripande strukturen för IT-system. Du skapar designmönster, definierar tekniska riktlinjer och säkerställer att systemet kan växa och utvecklas över tid. Att balansera affärsbehov med teknisk arkitektur och hålla dig uppdaterad med de senaste tekniktrenderna är centrala delar av din dagliga verksamhet.

IT-projektledare:
IT-projektledare: Som IT-projektledare styr du IT-projektets riktning och mål. Du planerar, organiserar och övervakar projektets framsteg. Din dag innebär att samordna resurser, kommunicera med intressenter och se till att projektet avslutas inom tidsramen och budgeten. En kombination av teknisk förståelse och starka projektledningsfärdigheter är avgörande.

Mjukvaruutvecklare:
Mjukvaruutvecklare: Mjukvaruutvecklaren är skaparen av applikationer och programvara. Du omsätter krav och designkoncept till fungerande kod och testar sedan för att säkerställa kvalitet. Arbetet innebär att samarbeta med andra utvecklare och intressenter för att förstå behov och leverera användarvänliga och effektiva mjukvarulösningar.

Kurser

Kurser Poäng
Introduktion till systemutveckling

Kursen introducerar tankesätt, färdigheter, modeller och verktyg inom systemutveckling. Den fokuserar på att förvärva teoretisk kunskap för val av modeller och metoder, samt praktiska färdigheter inom begrepp, modeller och standarder i utveckling av datorbaserade informationssystem.

10
Introduktion till objektorientering

Kursen ger grundläggande kunskaper i objektorienterad filosofi, programkonstruktion och modellering. Den studerande förväntas kunna redogöra för centrala termer, begrepp inom objektorienterad systemutveckling och ha färdigheter i att använda objektorienterad modellering i UML.

10
Objektorienterad programmering, grundläggande

Kursen fokuserar på kunskaper och färdigheter inom grundläggande objektorienterad programmering. Den studerande förväntas kunna skapa program, använda externa filer, och hantera information i objektsamlingar. Färdigheterna inkluderar även versionshantering med Git och implementation från UML till kod.

60
Objektorienterad analys

Kursen fokuserar på kravspecifikation och objektorienterad analys. Studenten ska kunna skapa kravspecifikationer, använda UML-diagram och tillämpa objektorienterade abstraktioner. Färdigheterna inkluderar att kunna välja och tillämpa lämpliga UML-diagramtyper och samla samt prioritera krav.

15
Objektorienterad design

Kursen ger kunskaper och färdigheter i objektorienterad design med fokus på systemkonstruktion och detaljkonstruktion. Studenten ska kunna redogöra för designmönster och principer inom objektorienterad design samt implementera objektorienterade lösningar och använda viktiga principer inom OOD.

15
Databaser

Kursen behandlar modellering och implementering av databaser. Studenten ska kunna konstruera databaser, förstå SQL grundläggande, relationsmodellen, normalisering, transaktionshantering och olika modeller för datarepresentation. Färdigheterna inkluderar att kunna använda SQL och självständigt designa och implementera databaslösningar.

30
LiA 1

Under LIA1 knyter studenten samman och tillämpar tidigare kunskaper i en arbetsplatskontext. Färdigheterna inkluderar att använda utrustning och verktyg, konstruera programkod, planera och dokumentera arbetet samt söka och granska information inom objektorienterad analys, design och programmering.

45
Agil projektledning

Kursen behandlar agila projektmetoder som Scrum och Kanban. Studenten ska förstå skillnader, likheter och kunna arbeta efter en Scrum/Kanban board. Färdigheterna inkluderar att agera Scrum master, styra ett utvecklingsteam och använda agila IT-verktyg.

10
Webbapplikationer

Kursen fokuserar på utveckling av webbapplikationer med .NET MVC. Studenten ska ha kunskaper om webben som plattform, teknisk orientering, webbdesign, användning av HTML, CSS, XML, samt kunna utveckla applikationer och förstå sambandet mellan layout, navigation och användbarhet.

60
Objektorienterad programmering, avancerad

Kursen behandlar avancerad objektorienterad programmering inom .NET. Studenten förväntas ha goda kunskaper i  .NET plattform, design patterns, och kunna skriva avancerad programkod. Färdigheterna inkluderar att kommunicera med olika typer av databaser och versionshantera kod på Github.

60
LiA 2

Under LIA2 praktiserar och fördjupar studenten sin roll i systemutvecklingsprojekt. Färdigheterna inkluderar självständigt genomföra arbetsmoment inom systemutveckling, hantera verktyg och metoder, samt samarbeta och kommunicera inom ett utvecklingsteam.

70
Examensarbete

Under examensarbetet självständigt fördjupar studenten sina kunskaper inom ett område med anknytning till systemutveckling. Färdigheterna inkluderar att sammanställa, rapportera och presentera arbetet samt bedöma andras arbete och ge konstruktiv kritik.

15
Totalt 400

Praktik (LIA)

23 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (9 v+14 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partners:

Hippoly, Chalmers IT-utveckling, Entrydraft, VGR IT, AFRY, 3bits Consulting, Nexer Group.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Zuzana Polievka

Utbildningsledare Göteborg

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!
hej@nbi-handelsakademin.se

“Längden passade mig, det är inte alltför många år. Jag hade ingen lust att plugga i fem år.”

Henrik Bartholdssonsadlade om från träindustrik till systemutveckling

“Om du alltid sett små problem i vardagen och tänkt ”men… varför gör vi inte bara så här” så tror jag att du är en ’klass A’ problemlösare.”

Agnes BillgrenAffärsutvecklare Extrapreneur

“Jag var egen företagare men ville ha en trygg anställning och vara på en arbetsplats med andra människor.”

Mariasadlade om till systemutvecklare

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.