Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling

Vill du jobba med programmering och utveckla data/IT-system? Utbildningen Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling ger dig kompetens att jobba som t ex systemutvecklare, databasutvecklare, systemarkitekt, IT-projektledare eller IT-säljare.

Ort & kursstart
  • Göteborg
Ansökan öppnar i december
Längd
  • 80 veckor, YH-examen
Studiestöd
  • CSN-berättigad
  • Avgiftsfri utbildning

Som systemutvecklare är din huvudsakliga kompetens programmering och du har en viktig roll när nya IT-system ska utvecklas eller när befintliga system ska förändras eller vidareutvecklas.

Till skillnad från en webbutvecklare har systemutvecklaren kompetens att delta i hela utvecklingsprocessen – från analys, design och programmering till test och dokumentation av ett system. Det kan röra sig om hela eller delar av system – allt ifrån ekonomisystem till stora system för att styra industriproduktion.

Systemutvecklaren jobbar ofta i team med både beställare och användare och medverkar även i utformningen av kostnads- och arbetsplaner.

Objektorienterad systemutveckling är en effektiv och kraftfull metod, särskilt vid konstruktion av större program. Ett program kan innehålla flera objekt som interagerar med varandra, och programdelar från ett program kan ofta återanvändas i ett annat.

I den här utbildningen jobbar vi med ramverket .NET, där vi använder programmeringsspråket C#. Vi berör också programmeringsspråket Java för att förstå skillnaderna.

Yrkesroller efter utbildningen

– Systemutvecklare
– Systemarkitekt
– IT-projektledare
– IT-säljare
– .NET, och Java-utvecklare
– Mjukvaruutvecklare
– Databasutvecklare/administratör

Dina möjligheter till jobb

En YH-examen inom systemutveckling gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Branschen har länge lidit av kompetensbrist och räknar med att anställa 70.000 nya medarbetare till 2022. Är du en av dem?

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

YH-examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 Yh-poäng
Studieform
Heltid, dagtid, 80 veckor/2 år. Vi genomför våra utbildningar genom en mix av nätbaserat lärande, lärande i våra lokaler och lärande i arbete.
Lärande i arbete (LiA)
Totalt 22 v (8 v + 14 v)
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i Datorkunskap och Programmering samt Logik
Förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i matematik 2/B och programmering 1/A eller motsvarande kunskaper
Övrigt
Alla våra YH-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

22 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (8v + 14 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Några av våra partners:

Sigma IT, Hippoly, Findwise, Chalmers IT-utveckling, Entrydraft, VGR IT.

Introduktion till systemutveckling 10
Introduktion till objektorientering 20
Objektorienterad programmering, grundläggande 60
Objektorienterad analys 20
Objektorienterad design 20
Databaser 30
LiA 1 40
Agil projektledning 20
Webbapplikationer 40
Objektorienterad programmering, avancerad 60
LiA 2 70
Examensarbete 10
Totalt 400

Om du alltid sett små problem i vardagen och tänkt ”men… varför gör vi inte bara så här” så tror jag att du är en ’klass A’ problemlösare.

Agnes BillgrenAffärsutvecklare Extrapreneur

Längden passade mig, det är inte alltför många år. Jag hade ingen lust att plugga i fem år.

Henrik Bartholdssonsadlade om från träindustrik till systemutveckling

Ansökan öppnar i december.

Anmäl intresse, så får du mail från oss när det närmar sig.

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Zuzana Polievka

Utbildningsledare Göteborg

“Jag fick ju en annan bild av vad en systemutvecklare är. Innan hade jag mer en bild av någon som sitter i en mörk källare och programmerar, men det är det ju som sagt inte alls. Det är ett brett begrepp, med allt ifrån kravinsamlingar, kodning och projektledning. Man ingår i ett team, man sitter ju inte själv.”

Henrik BartholdssonNyutexaminerad Systemutvecklare