Att studera på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi på NBI-Handelsakademin utifrån en gemensam pedagogisk modell. Vår modell bygger på forskning om effektivt lärande, motivation och anställningsbarhet.

Det generella upplägget för våra utbildningar är att du som studerande ges möjlighet att utveckla ditt teoretiska och praktiska kunnande genom att träffas fysiskt med medstuderande på våra utbildningsorter, delta i undervisning online, självständigt disponera studietid samt genom lärande i arbete (praktik på en arbetsplats). Detta upplägg speglar den flexibilitet som dagens och framtidens arbetsliv förutsätter och ger dig möjlighet att dra nytta av de fördelar som finns med olika typer av lärsituationer.

Med ett tydligt utbildningsupplägg som stomme, ger vår pedagogiska modell sedan ytterligare riktning och stöd för hur undervisningen ska planeras, genomföras och utvärderas. Modellen hjälper oss på NBI-Handelsakademin med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, ger utbildare ett stödjande ramverk för sin undervisning och ger dig som studerande en tydlig bild, både av vad du kan förvänta dig av våra utbildningar samt av vad som förväntas av dig.

Vår pedagogiska modell

Yrkesrelevanta kunskaper och färdigheter för din yrkesroll

Yrkesrelevant kunnande bidrar till att du ökar dina möjligheter att få bra LiA platser och arbete inom rätt bransch. I undervisningen ska det vara tydligt för dig som studerande hur och varför den kunskap eller de förmågor som du arbetar med är relevanta för din kommande yrkesroll. Detta förstärks under dina viktiga LiA-perioder.

Färdigheter och förmågor som gör dig anställningsbar

Utöver specifika kunskaper finns det generella färdigheter och förmågor som värderas högt i arbetslivet. Exempel på detta är kommunikativ kompetens, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, flexibilitet och digital kompetens.

På NBI-Handelsakademin ser vi det personliga mötet som ytterst värdefullt för att utveckla dessa förmågor. Vid möten IRL får du också möjlighet att bygga professionella nätverk – ännu en avgörande faktor på arbetsmarknaden.

Effektiva undervisningsformer hjälper dig att minnas

Några saker är avgörande för att lära sig för livet och inte bara för stunden. Till exempel handlar det om att man sprider ut sina studier över tid, repeterar regelbundet, bearbetar och utvecklar sin förståelse på olika sätt och knyter an till konkreta exempel.

Därför innehåller utbildningen olika typer av uppgifter och delmoment som förutsätter att du sprider ut dina studier över tid och bearbetar och utvecklar din förståelse av ämnet på olika sätt under kursens gång. Du får även ta del av konkreta exempel och uppmuntras att aktivt söka, diskutera och presentera egna exempel som ger fördjupad förståelse.

Effektiva undervisningsformer hjälper dig att minnas

Det ska vara roligt och inspirerande att lära, och här spelar utbildaren såklart en viktig roll. Det räcker inte med gedigna ämneskunskaper. Vi vill att våra utbildare ska förmedla sin kunskap på ett inspirerande sätt, kunna sätta saker i sitt sammanhang och erbjuda stöd och guidning.

Självständighet och ansvarstagande 

Som studerande hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt och disponera och planera den studietid som inte är schemalagd. Det förbereder dig för ett arbetsliv där förmågan att agera självständigt och ta initiativ värderas högt. Du bär ansvar för att vara förberedd inför fysiska och digitala möten och bidra till en meningsfull lärandesituation för andra deltagare genom att vara aktiv. Du tar också ansvar för att ta igen och komplettera uppgifter vid eventuell frånvaro

Vill du veta mer?

Är du fortsatt osäker kring vår läromodell? Ta en titt på videon bredvid!