Vad är en yrkeshögskola?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

Tydlig yrkesroll

YH-utbildningar bygger på arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens för specifika yrkesroller. Under praktikperioderna (LiA) får du dokumenterad kompetens och blir något!

Nära samarbete med företag

Alla utbildningar leds och vidareutvecklas av en ledningsgrupp, med människor från företag i branschen. Det ingår långa praktikperioder i utbildningen som ger praktiska kunskaper och möjlighet att skapa kontakter.

Teori varvas med praktik

Under de s.k. LiA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får använda och vidareutveckla dina kunskaper från skolbänken i verkligheten. Du får alltså träning i yrkesrollen och arbetslivserfarenhet – innan du tagit examen.

9 av 10 får jobb inom ett år

YH-utbildningar syftar till att de studerande ska få arbete efter avslutad utbildning. Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har 9 av 10 studerande jobb inom ett år efter examen.

Eftergymnasial utbildning, 1-2 år

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) där fem poäng motsvarar en veckas heltidsstudier, 100 poäng ett halvår, 200 poäng ett helår och så vidare. Det finns två examina; Yrkeshögskoleexamen och Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen, beroende på vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket, SeQF.

Avgiftsfri och CSN-berättigad

De flesta YH-utbildningar är kostnadsfria (alla våra är det), men du står själv för kurslitteratur och studiematerial, precis som på högskolan. Alla utbildningar berättigar till studiemedel via CSN. Det gäller även LiA-perioderna som är förlagda ute på arbetsplats.

Längden passade mig, det är inte alltför många år. Jag hade ingen lust att plugga i fem år.

Henrik Bartholdssonbytte karriär från träindustri till systemutveckling

Det jag tycker funkar så bra här är samspelet mellan de studerande, företagen och mig som rekryterare och sakkunnig. Tillsammans håller vi utbildningen levande och kan snabbt förändra innehållet efter verkligheten. Vi är på det, precis som det ska vara.

Agnes BillgrenRekryteringskonsult Poolia

Jag har alltid trivts i vården, men jag är nog mer en driven, målmedveten person som vill utvecklas. Det var dags att göra något nytt.

Therese Hellbergbytte karriär från undersköterska till strategisk inköpare, BDX

Vad är YH?

Vad skiljer yrkeshögskolan från andra utbildningsformer? Kolla på klippet här intill där Jonas från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) berättar mer!