Cloud Development

Arbetar du som mjukvaruutvecklare och vill kunna jobba med molnutveckling? Cloud Development ger dig specialiserade kunskaper, färdigheter och verktyg för att skapa, hantera och utveckla molnlösningar. Ubildningen omfattar även migrering, optimering och problemhantering, och du lär dig tillämpa och hantera olika utvecklingsprocesser och verktyg. Utbildningen är på distans, halvfart för att kunna kombinera med arbete och du kan delta var du än bor eller befinner dig

Utbildningsform & kursstart
 • Distanskurs, halvfart
 • Nästa start: 29 april

 

Ansökan stänger
 • 15 april
Omfattning
 • 28 veckor, 70 YH-poäng
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Molnutveckling erbjuder otroliga fördelar som säkerhet, skalbarhet och smidighet. Digitaliseringsprocessen går att varken bromsa eller backa, och molnutveckling är idag en integrerad del av moderna IT-strategier och är därför central för digitaliseringen. Därför har molnkompetens blivit en nödvändighet inom mjukvaruutveckling.

Vill du ta klivet från utvecklare till molnutvecklare? Denna kurs är för dig som har erfarenhet inom mjukvaruutveckling och vill skaffa specialiserade kunskaper inom molnutveckling och molnadministration, förmågan att lösa komplexa problem inom området.

Kursen är designad för att ge dig praktiska färdigheter, kunskap och verktyg för att lyckas som molnutvecklare. En av fördelarna med molnmiljöer är att de tillåter att många olika språk används. Kursen är därför inte fokuserad på ett enskilt programmeringsspråk.

Genom att fokusera på de stora molnplattformarna och deras lösningar för molnutveckling, kommer du att lära dig att migrera projekt till molnet och använda tekniker som containerization med Docker. Du får även en grundläggande förståelse för IAM och dess centrala roll inom molnutveckling. Du kommer att lära dig hantera åtkomst i molnet, vilket leder till ökad säkerhet och tydligare rollfördelning. Dessutom introduceras du till serverless teknik och dess fördelar, såsom automatisk skalning och kostnadseffektiv utveckling. Kursen täcker även verktyg som API Gateway och molndatabaser för att hantera komplexa API-anrop och datahantering i molnet.

Kursen omfattar även ämnen som säkerhet, optimering, kostnadseffektivisering och hur molnutveckling kan bidra till en hållbar utveckling.

Kursupplägget är flexibelt och kursen ges på distans, vilket gör att du kan kombinera studier med arbete och delta i kursen oavsett var du bor eller befinner sig. Lektionerna livesänds via vår digitala studieplattform, och du kan interagera med utbildare och övriga deltagare. Du får studieuppgifter som skall lösas individuellt eller i grupp med handledning och frågestunder.

Som kursdeltagare behöver du ha yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering. Kursmaterialet är i huvudsak på engelska.

Efter kursen ska du ha:

 • Specialiserade kunskaper inom molnutveckling och molnadministration, inklusive optimering och prisestimering.
 • Förståelse för migrering från icke-molnbaserade lösningar till molnmiljö och kunna jämföra med traditionell utveckling.
 • Kunskap om utvecklingsprocesser, metoder och verktyg för molnutveckling och deras tillämpning.
 • Färdigheter i att planera, utföra och identifiera resurser för specialiserade arbetsuppgifter inom molnutveckling och molnadministration.
 • Förmåga att lösa komplexa problem inom molnutveckling och administration av molnlösningar, samt att kommunicera åtaganden och lösningar på engelska.
Examen
YH-kurs, 70 YH-poäng
Studieform
Distans, halvfart, 28 veckor. Livelektioner torsdagar 13:00-16:00. Därutöver sker handledning och frågestunder 16:00-17:00.
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen samt minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarade inom mjukvaruutveckling/programmering
Övrigt
Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Kursen ger rätt till omställningsstudiestöd.
Kurser Poäng
Introduktion till molnutveckling

Syftet med kursen är att ge studenterna en överblick över olika molnplattformar och deras egenskaper, samt att förklara det breda spektrumet av molntjänster från Infrastructure as a Service (IaaS) till Software as a Service (SaaS), vilket ger insikt om ansvarsfördelningen mellan användaren och molnleverantören.

Kursen ger även en grundläggande förståelse för molnet och dess prismodeller. Detta är viktigt för att undvika kostsamma misstag, och kursen täcker ämnen som är relevanta för prissättning och kostnadsuppskattning, samt betydelsen av optimeringar.

10
IAM 

Kursens syfte är att ge studenterna en grundläggande förståelse för IAM (Identity and Access Management) och dess betydelse i molnutveckling. IAM är avgörande för att hantera åtkomst i molnet oavsett vilket moln man använder. Huvudmålet är att säkerställa rättigheter för varje användare, vilket ökar säkerheten och tydliggör rollfördelningen.

10
Containerization

Denna kurs fokuserar på att göra studenterna bekanta med containers och containerization i molnet. Containers fungerar som ”lådor” i molnet som endast innehåller de nödvändiga OS-biblioteken för att köra applikationskoden, vilket skiljer sig från virtuella maskiner (VM) som kräver mer ”kringmjukvara”. Genom att använda containers kan applikationerna köras med färre resurser, vilket leder till snabbare och mer kostnadseffektiv skalning. Kursen använder branschstandarden Docker som huvudverktyg och inkluderar också stateless-programmering och microservices.

20
Serverless-utveckling

Denna kurs introducerar konceptet serverless, och ger en förståelse för att utveckla mjukvara/back-end med serverless. Kursen täcker de större molnplattformarnas lösningar för serverless-utveckling, såsom AWS Lambda, Azure Functions och Google Cloud Functions. Serverless innebär att utvecklaren inte behöver bekymra sig om vilken typ av server mjukvaran körs på, även om det fortfarande finns servrar i bakgrunden.

25
Tech för hållbar utveckling

Denna kurs ökar medvetenheten om hur teknik, särskilt mjukvaruutveckling, kan bidra till en hållbar utveckling inom sociala, ekonomiska och ekologiska områden. Fokus ligger på att visa hur teknik främjar hållbarhet i samhället och betonar tech-sektorns ansvar för att hitta effektiva lösningar på både nationell och global nivå.

5

Ansökan öppen!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan

Cloud Development

Är du intresserad av kommande starter?

Anmäl intresse, så får du mail från oss!

Intresseanmälan till kurser

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Kontaktpersoner

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare