Vill du vårda och utveckla kundrelationer för att skapa affärsnytta och lönsamma affärer?
Då är yrkesrollen och utbildningen Säljare B2B (business-to-business) rätt för dig. Som Säljare B2B arbetar du med att sälja produkter eller tjänster till andra företag och bygga relationer med nyckelkunder. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Företagssäljare, Key account manager och Säljledare.

Plats:

Växjö/Halmstad (Satellit)

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-19

Behovet av Säljare B2B är stort i många branscher och över hela landet!

Sverige är en ekonomi där B2B-försäljning spelar en betydande roll, särskilt inom industrisektorn, teknik, tillverkning och tjänstebranschen. Flera företag, särskilt de som erbjuder komplexa produkter eller tjänster, förlitar sig på B2B-säljare för att etablera och underhålla affärsrelationer, identifiera potentiella kunder och slutligen öka försäljningen. En Säljare B2B spelar därför en nyckelroll i att förstå kundernas behov, presentera lösningar och förhandla om affärskontrakt.

Digitalisering, e-handel och hållbarhetsaspekter har påverkat sättet företag bedriver sina affärer och hur de når sina kunder. Det pågår en tydlig förflyttning mot digitalisering och automatisering, vilket förändrar säljlandskapet och gör säljprocesserna mer avancerade. Det blir svårare men samtidigt alltmer viktigt att förstå kundernas affärsprocesser och vad som påverkar den. Smarta tekniska verktyg och t ex online-marknadsföring har blivit en självklar del av säljyrket.

Behovet av Säljare B2B är stort i många branscher och över hela landet. Branscher som ofta har hög efterfrågan på Säljare B2B inkluderar teknologi, programvaror, konsulttjänster, IT-tjänster, industriutrustning, logistik och marknadsföring. Eftersom dessa branscher växer och utvecklas finns det en ständig efterfrågan på säljare B2B. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Säljare B2B är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom försäljning business-to-business.

Vad gör en Säljare B2B?

Som säljare B2B arbetar du med att sälja produkter eller tjänster till andra företag. Du är ansvarig för att bygga och upprätthålla relationer med nyckelkunder och partners, identifiera nya affärsmöjligheter och se till att kundens behov tillgodoses. Säljare B2B spelar en avgörande roll för att hjälpa företag att öka intäkterna, utöka sin kundbas samt skapa lönsamma affärer.

I rollen som Säljare B2B är du med i hela processen, från första införsäljningsmöte, beställning, till leverans och uppföljning. En Säljare B2B är påläst om kundens behov och förväntningar för att lyckas. Den ekonomiska kompetensen är väsentlig eftersom en säljare B2B hanterar omfattande avtal med betydande belopp. Ekonomisk kompetens är också viktig för att skapa lönsamma affärer för både kund och säljande företag.

Säljaren intar ofta en rådgivande roll, där skapandet av värdefulla insikter och stöd till kunder under hela beslutsprocessen är avgörande. Att bygga och vårda långsiktiga affärsrelationer genom relationsmarknadsföring och försäljning blir en central del av arbetsrollen.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Genom satellitformatet för Säljare B2B kommer du att delta i lärarledda lektioner varannan vecka på din lokala plats och varannan vecka via direktsänd videolänk från den andra orten. Detta unika tillvägagångssätt ger dig möjlighet att dra nytta av utbildningsexpertis, oavsett var du befinner dig.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
Den 19 augusti 2024 i Växjö och Halmstad (Satellit)
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 80 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Genom satellitformatet kommer du delta i lärarledda lektioner varannan vecka på din ort och varannan vecka via direktsänd videolänk från den andra orten
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 10+14 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, engelska, matematik och Excel. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1

Yrkesroller efter utbildningen

Företagssäljare/B2B Säljare:
En företagssäljare eller B2B-säljare är ansvarig för att sälja produkter eller tjänster till andra företag. Det inkluderar att skapa och upprätthålla affärsrelationer, identifiera kundbehov, presentera lösningar och förhandla avtal. Fokus ligger på att öka försäljningen och upprätthålla kundnöjdhet.

Account Manager:
En Account Manager ansvarar för att hantera och utveckla relationer med befintliga kunder. Det innebär att förstå kundens affärsbehov, vara lyhörd för deras förväntningar, och säkerställa att de erhåller maximalt värde från produkter eller tjänster. Account Managers strävar efter långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Key Account Manager:
En Key Account Manager har en liknande roll som en Account Manager men fokuserar på ett mindre antal större och strategiskt viktiga kunder. Arbetet innebär att förstå dessa kunders unika behov, utveckla skräddarsydda lösningar och säkerställa hög kundnöjdhet för att behålla och utöka affären.

Försäljningschef:
En Försäljningschef leder och övervakar försäljningsteamet. Det inkluderar rekrytering och träning av säljare, utformning av försäljningsstrategier, och säkerställande av att säljmålen uppnås. Försäljningschefer spelar en nyckelroll i att driva och optimera företagets säljverksamhet.

Affärsutvecklare:
En Affärsutvecklare arbetar med att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter för företaget. Det innebär att analysera marknadstrender, utforska nya segment, och utveckla strategier för tillväxt. Affärsutvecklare kan också vara involverade i att förhandla

Kurser

Poäng
Affärskommunikation

Behandlar språkliga och kommunikativa aspekter av affärsrelationer, syftande till att utveckla kunskap om presentationsteknik för säljande presentationer och förståelse för affärskommunikationens betydelse. Här är inriktningen att utveckla specialiserade kunskaper i målgruppsanalyser, planering och genomförande av säljande presentationer.

15
Personlig försäljning

Ger förståelse för kvalificerad personlig B2B-försäljning och beteenden som styr köpbeslut, med fokus på hur personlig försäljning används i det dagliga arbetet. Kursen strävar efter att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal samt personliga möten. Vidare betonar den förståelsen för olika delar som ingår i försäljningsprocessen.

25
Operativ marknadsföring

Inriktar sig på att utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och marknadsföringsperspektiv. Här strävar man efter att utveckla kunskaper om olika marknadsföringskanaler och förmåga att praktiskt arbeta med operativa marknadsaktiviteter.

15
Affärsjuridik

Behandlar affärsjuridiska ramar och villkor inom affärslivet. Syftar till att ge teoretiska och praktiska grunder om juridikens roll i företagets beslutsprocesser. Målet är att utveckla kunskaper om affärsjuridiska lagar och regler samt förståelsen för det juridiska systemets uppbyggnad.

20
Komplex försäljning

Strävar efter att ge en fördjupad förståelse för komplex B2B-försäljning med fokus på värdebaserad försäljning, förhandlingsteknik och analyser. Målet är att ge kunskap för att förstå och värdera val av marknadskommunikation samt att självständigt hantera komplex försäljning.

20
Affärsengelska

Inriktar sig på att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i affärskommunikation på en internationell marknad. Målet är att använda affärsengelska för att läsa och skriva affärskommunikation för komplexa affärer och utveckla ett professionellt engelskt språkbruk.

20
Digital social försäljning

Fokuserar på att ge kunskaper om digital påverkan på sälj- och köpprocessen samt verktyg och processer som innefattas av social försäljning. Här är målet att kunna tillämpa kunskaper inom marknadsförings- och försäljningsmixen i digitala kanaler och sociala medier.

20
CRM

Syftar till att ge kunskaper om Customer Relationship Management och dess påverkan på säljarbetet. Målet är att utveckla färdigheter i att analysera kunddata, arbeta mot uppsatta mål och bygga långsiktiga kundrelationer.

20
LiA 1

Strävar efter att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsområdet inom B2B-försäljning genom teori och praktiska övningar. Här ligger fokus på att utveckla specialiserade kunskaper som kan tillämpas i yrkesrollen som säljare.

50
Affärsekonomi

Behandlar företagandets ekonomiska villkor och marknadsarbetets funktion. Målet är att kunna analysera försäljningssiffror, kontrollera kostnader och tänka i termer av vinst, förlust och affärsnytta.

25
Marketing automation

Strävar efter att utveckla kunskap om digitala processer och verktyg inom Marketing Automation. Målet är att utveckla specialiserade kunskaper och förståelse för system och verktyg inom B2B-försäljning.

20
Offentlig upphandling

Behandlar affärer med offentlig sektor som kund. Målet är att utveckla kunskaper om anbudsförfarande och bidra i säljutvecklande processer mot offentlig sektor.

15
Projektledning

Strävar efter att ge kunskaper om hur projektmetodik kan tillämpas inom yrkesrollen. Målet är att utveckla förmåga att driva säljprojekt och använda modeller och verktyg för projektplanering och uppföljning.

15
Key Account Management

Syftar till att förstå skillnaderna mellan försäljning till nyckelkunder och traditionell transaktionsförsäljning. Målet är att få kunskap om hantering av olika relationsnivåer och planering av nyckelkundsarbetet.

20
Examensarbete

Strävar efter att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser genom att självständigt framställa en beslutsrapport.

30
LIA 2

Syftar till att utveckla specialiserad kunskap och förståelse för B2B-försäljning samt agera som säljare inom den bransch där LIA genomförs. Här ligger målet på att utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i praktiskt arbete som B2B-säljare.

70
Totalt 400

Praktik (LIA)

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Derome AB, Kinnarps, Electrolux Professional, Eleiko Group, FSK Group, Swepart Transmission, Visma SpCs, ComWise, GFB Holding, SIA Glass, Sendify, Delecsys, Jefferson Wells, Kalmar Cargotec Sweden, Lindab, Postnord TLP, Heléns Rör, Strandmöllen, AJ Produkter, Input Interiör, Lohilo Foods, Solar Sverige, Estrella mfl.a

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Helén Selstam

Utbildningsledare Växjö

Sandra Kellander

Utbildningsledare Halmstad

“En allt större del av säljarbetet sker idag digitalt och en säljare måste behärska de olika digitala verktygen som finns för att möta kunden i olika digitala möten”

Maria SvedbergRekryterare, Jefferson Wells

“Det är ofta som en LIA-praktik övergår i anställning hos oss. Det är en bra rekryteringsväg”

Jörgen AnderssonFörsäljningschef, Electrolux Professional AB

“Vi har ett ständigt behov av att ersätta och nyrekrytera säljare och sätter stort värde på att det anordnas Yh-utbildningar Säljare B2B i vårt närområde.”

Niclas SjöstedtSenior Key Account Manager, Strandmöllen AB

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.