Inköp & Supply Management

Vill du hjälpa företag att göra kostnadseffektiva och mer hållbara inköp? Då är yrkesrollen Inköpare och utbildningen Inköp & Supply Management rätt för dig. Som inköpare säkerställer du att rätt produkter finns vid rätt tidpunkt, till rätt pris och av hög kvalitet. Efter utbildningen kan du jobba som t ex inköpare, inköpsassistent, kategoriansvarig, upphandlare.

Plats:

Malmö
Växjö
Luleå (Distans) – Stängd

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-19
2024-08-19

Behovet av kvalificerade inköpare är större än någonsin!

I såväl privat som offentlig verksamhet, inom alla branscher och verksamheter efterfrågas professionella inköpare. Den i särklass största kostnadsposten inom företag är köpta varor och tjänster och därför har inköparen en stor påverkan på företagets lönsamhet.

Det ökade behovet av utbildade inköpare och den pågående generationsväxlingen skapar stora möjligheter att direkt efter avslutad utbildning få en anställning. Genom att lära dig hantera inköpsprocesser och integrera hållbarhetsaspekter, positionerar du dig som en eftertraktad person inom inköp. Din resa som professionell inköpare sträcker sig bortom pris och kvalitet. Genom kunskaper inom hållbara inköp öppnar du även upp för ett arbete även inom miljö och social hållbarhet.

Arbetsmarknaden förutspår stora möjligheter till jobb som Inköpare inom ett stort urval av företag, organisationer och offentliga verksamheter. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Inköp & Supply Management är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom inköp och supply.

Vad gör en Inköpare?

I rollen som inköpare spelar du en central roll i att skapa struktur för inköpsprocessen och undvika onödiga kostnader vid oplanerade inköp. I utbildning Inköp & Supply Management utvecklar du kompetens för att arbeta som inköpare på både operativ och strategisk nivå, med de första jobbmöjligheterna som inköpsassistent.

Som operativ inköpare är dina huvudsakliga ansvarsområden orderläggning, leveransbevakning, reklamationer och uppföljning. Som strategisk inköpare arbetar du med ett långsiktigt perspektiv, exempelvis genom att skapa en leverantörsportfölj baserad på garantier, ledtider, produktionsmetoder och kvalitet.

Inköpare har en nyckelroll för företagets framgång. Du blir hjärnan bakom säkerställandet av att rätt produkter finns vid rätt tidpunkt, till rätt pris och av hög kvalitet. Din uppgift inkluderar att skapa och hantera strategiska partnerskap med leverantörer, optimera logistikkedjor och säkerställa att företaget har de resurser som behövs för att blomstra. Med din fingerfärdighet för att balansera kostnadseffektivitet och kvalitet blir du en viktig kugge i hjulet som håller företagets affärsverksamhet smidig och framgångsrik. Denna roll kräver både analytisk förmåga och affärsinsikt samt förmågan att navigera i en snabbrörlig arbetsmiljö.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogik och format. I undervisningen blandar vi nätbaserat lärande med lärande i klassrum och lärande i arbete.

I Malmö, Göteborg och Växjö är utbildningen en schemalagd heltidsutbildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I Luleå är utbildningen en schemalagd heltidsutbildning på distans med 2-4 fysiska träffar på plats under  hela utbildningsperioden. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra utbildningar inom Inköp & Logistik och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i matematik 2, kan du antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
Den 12 augusti 2024 i Malmö. Resterande orter kommer meddelas i januari 2024.
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 85 veckor. I Göteborg, Malmö och Växjö är utbildningen på skolan och online. I Luleå är utbildningen på distans med 2-4 fysiska träffar. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LIA, följer du de arbetstider som gäller på företaget
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 27 veckor under 2 perioder. 12+15 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, engelska, matematik och Excel. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 425 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Svenska 2, Matematik 2, Svenska 2

Saknar du behörighet?

Matematik 2/B:
Om du saknar betyg i Matematik 2/B finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett digitalt behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Engelska 6/B: 
Om du inte har betyg i Engelska 6/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss via YH-antagning, där får du ytterligare information om hur du gör behörighetstestet.

Yrkesroller efter utbildningen

Inköpare/Inköpsassistent:
Som Inköpare/Inköpsassistent är du nyckelpersonen som knyter värdefulla relationer med leverantörer. Genom att genomföra skickliga förhandlingar och övervaka lagerbehov säkerställer du att produkter och tjänster erhålls till optimalt pris och högsta kvalitet. Utöver detta inkluderar ditt arbete även administrativa uppgifter såsom orderläggning och leveransuppföljning för en smidig och effektiv process.

Kategoriansvarig:
I rollen som Kategoriansvarig har du det övergripande ansvaret för en specifik produktkategori eller varugrupp. Din dagliga uppgift innebär att inte bara analysera marknadstrender och identifiera nya leverantörer utan också att förhandla kontrakt och utveckla strategier som optimerar kategorins prestanda. Genom detta arbete bidrar du inte bara till kategoriens framgång utan stöttar även företagets övergripande mål.

Upphandlare:
Upphandlare är experter på att säkra företagets leverantörsavtal genom noggranna upphandlingar och skickliga förhandlingar. Din roll innebär att kontinuerligt utvärdera leverantörer, bedöma risker och förhandla om avtalsvillkor för att säkerställa att företaget får de mest fördelaktiga affärsavtalen. Genom detta bidrar du aktivt till företagets långsiktiga framgång.

Projektinköpare:
I rollen som Projektinköpare är du spindeln i nätet för inköpsaspekterna av specifika projekt. Din förmåga att samarbeta med projektledare, förstå inköpsbehoven och identifiera lämpliga leverantörer är avgörande. Genom skickliga förhandlingar och kontraktsarbete ser du till att inköpen inte bara stödjer projektets framgång utan också håller sig inom budgeten. Balanseringen av snabba beslut och långsiktiga strategier är en nyckelkomponent i din viktiga roll.

Kurser

För utbildningen i Malmö:
Poäng
Introduktion till inköpsarbete

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för inköpsrollen och dess processer, med syftet att skapa insikter kring sambandet mellan inköpsarbete och företagets övergripande verksamhet. Målet är att deltagarna ska utveckla en holistisk syn på inköpsfunktionens roll inom organisationen.

20
Produktionskunskap

Här får deltagarna en fördjupad inblick i hur företag och verksamheter fungerar, särskilt fokuserat på produktionsprocesser. Kursens mål är att skapa förståelse för inköparens centrala roll och möjliggöra tillämpningen av kunskaper och färdigheter i kärnprocesserna.

15
Excel och IT-system

Denna kurs är dedikerad till att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om Excel, med avsikt att deltagarna ska kunna skapa, analysera och presentera data på ett effektivt sätt som är relevant för inköpsarbete.

30
Projektarbete och projektledning

Här ligger fokus på att ge kunskap om projektarbete och projektledning som arbetsform. Målet är att deltagarna ska kunna identifiera, planera, genomföra och utvärdera projekt utifrån uppsatta mål, vilket är av stor betydelse för effektivt arbete inom inköpsområdet.

20
Affärsjuridik

Genom att behandla affärsjuridiska ramar och villkor ger denna kurs teoretiska och praktiska grunder om juridikens roll i företagsbeslut. Målet är att deltagarna ska kunna upprätta och analysera juridiska dokument samt föreslå lämpliga juridiska lösningar.

20
Logistik

Kursen fokuserar på att ge kunskap om logistikrelaterade begrepp, aktiviteter och analysmetoder. Målet är att deltagarna ska kunna analysera och värdera olika logistiklösningar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiv samt följa upp och kvalitetssäkra logistikprocesser.

25
Offentlig upphandling

Denna kurs syftar till att ge deltagarna insikter om marknadsföringsprocessen och förmågan att utarbeta marknadsplaner och -strategier baserade på data. Målet är att skapa förståelse för samspelet mellan inköps- och säljfunktioner inom företag samt hur affärsrelationer byggs upp. Deltagarna förväntas kunna analysera marknads- och säljdata för att utforma effektiva marknadsplaner och förstå påverkan på inköpsprocessen.

15
LIA 1

Kursen ger deltagarna en inblick i hur arbete organiseras och bedrivs operativt eller taktiskt inom en organisation. Målet är att de ska kunna lösa inköps- och/eller logistikrelaterade uppgifter i det dagliga arbetet genom att tillämpa teoretiska kunskaper i en praktisk arbetsmiljö.

60
Företagsekonomi

Här ligger fokus på att ge deltagarna förmågan att läsa och tolka företags ekonomiska rapporter samt att upprätta och analysera resultatrapporter, priskalkyler och investeringskalkyler. Målet är att de ska kunna tillämpa leverantörsbedömningar, materialavrop och inköpskalkyler samt genomföra ekonomiska bedömningar, analysera och värdera olika inköps- och logistiklösningar med hänsyn till ekonomiska perspektiv.

20
Strategiskt inköp

Denna kurs fokuserar på inköpsarbetets strategiska betydelse för inköpsprocessen och riskhantering. Målet är att ge deltagarna strategiska och praktiska metoder för att utveckla verksamheters inköpsarbete på lång sikt. Deltagarna förväntas kunna kartlägga och analysera nuläget, ta fram handlingsplaner och mäta och analysera resultat utifrån besparings-, leverans- och kvalitetsmål.

30
Hållbara inköp

Kursen syftar till att ge kunskap om olika krav och standarder inom miljö, material, kvalitet, arbetsmiljö och sociala faktorer. Deltagarna förväntas kunna genomföra riskanalyser och redogöra för hur lagar inom hållbarhetsredovisning kan påverka leverantörsarbetet.

30
Supply chain management

Här får deltagarna kunskap om logistikflöden i försörjningskedjor och förståelse för materialförsörjningen och inköpsrollers strategiska betydelse i logistiksystem. Målet är att de ska kunna bedriva och aktivt bistå i frågor om leverantörsutveckling, strategiskt inköpsarbete samt utveckling av flöden och försörjningskedjor.

25
LIA 2

Denna kurs syftar till att den studerande ska medverka i strategiska frågor som rör strategi, planering, leverantörsutveckling, förhandlingar och liknande. Målet är att den studerande ska kunna analysera och ge förslag till alternativa lösningar på specifika inköpsproblem och/eller utmaningar inom Supply Chain. Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att strategiskt delta i och bidra till olika aspekter av inköpsprocessen.

70
Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att genomföra en utredande studie för att fördjupa sig inom ett ämne med tillhörande frågeställning relevant för utbildningen. Examensarbetet bör ha anknytning till den genomgångna utbildningen med ambitionen att bidra till utveckling och/eller fördjupning inom området. Målet är att den studerande självständigt ska kunna tillämpa, beskriva, analysera och ge förslag till lösningar på en egen problemformulering eller ett problem som ges av en uppdragsgivare.

25
Totalt 425
Kurser för utbildningen i Göteborg, Växjö och Luleå
Poäng
Introduktion till inköpsarbete

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för inköpsrollen och dess processer, med syftet att skapa insikter kring sambandet mellan inköpsarbete och företagets övergripande verksamhet. Målet är att deltagarna ska utveckla en holistisk syn på inköpsfunktionens roll inom organisationen.

20
Produktionskunskap

Här får deltagarna en fördjupad inblick i hur företag och verksamheter fungerar, särskilt fokuserat på produktionsprocesser. Kursens mål är att skapa förståelse för inköparens centrala roll och möjliggöra tillämpningen av kunskaper och färdigheter i kärnprocesserna.

15
Excel och IT-system

Denna kurs är dedikerad till att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om Excel, med avsikt att deltagarna ska kunna skapa, analysera och presentera data på ett effektivt sätt som är relevant för inköpsarbete.

20
Projektarbete och projektledning

Här ligger fokus på att ge kunskap om projektarbete och projektledning som arbetsform. Målet är att deltagarna ska kunna identifiera, planera, genomföra och utvärdera projekt utifrån uppsatta mål, vilket är av stor betydelse för effektivt arbete inom inköpsområdet.

20
Affärsjuridik

Genom att behandla affärsjuridiska ramar och villkor ger denna kurs teoretiska och praktiska grunder om juridikens roll i företagsbeslut. Målet är att deltagarna ska kunna upprätta och analysera juridiska dokument samt föreslå lämpliga juridiska lösningar.

20
Logistik

Kursen fokuserar på att ge kunskap om logistikrelaterade begrepp, aktiviteter och analysmetoder. Målet är att deltagarna ska kunna analysera och värdera olika logistiklösningar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiv samt följa upp och kvalitetssäkra logistikprocesser.

25
Entreprenadjuridik

Kursen ger en djup förståelse för entreprenadavtal inom byggsektorn och olika entreprenadformer. Deltagarna utvecklar kunskaper om standardavtal som AMA, ABK09, AB04 och ABT06 samt skadarståndsrätt. Fokus ligger på att tolka avtal, göra ekonomiska bedömningar vid avtalsbrott och kvalitetssäkra inköpsprocesser enligt gällande lagar och regelverk

20
Affärsförhandling

Kursen ger grundläggande kunskap om förhandlingsprocessen vid köp- och säljsituationer, inklusive strategi, taktik, kommunikation, relationer och förhandlingspsykologi. Deltagarna utvecklar färdigheter för att genomföra affärsförhandlingar på ett affärsmässigt sätt, med kunskaper om planering, genomförande och uppföljning. De får även kompetenser för självständigt arbete inom inköp och affärsförhandlingar, inklusive kommunikation på engelska

15
LIA 1

Kursen ger deltagarna en inblick i hur arbete organiseras och bedrivs operativt eller taktiskt inom en organisation. Målet är att de ska kunna lösa inköps- och/eller logistikrelaterade uppgifter i det dagliga arbetet genom att tillämpa teoretiska kunskaper i en praktisk arbetsmiljö.

60
Marknadsföring och försäljning

Grundläggande kurs i marknadsföring. Deltagarna lär sig att förstå marknadsföringsprocessen, skapa marknadsplaner och strategier baserade på data. Målet är att förstå samspel mellan inköps- och säljfunktioner samt bygga affärsrelationer. Efter kursen förväntas deltagarna kunna redogöra för marknadsförings- och försäljningsarbete, upprätta marknadsplaner och självständigt analysera marknad och säljdata

20
Företagsekonomi

Här ligger fokus på att ge deltagarna förmågan att läsa och tolka företags ekonomiska rapporter samt att upprätta och analysera resultatrapporter, priskalkyler och investeringskalkyler. Målet är att de ska kunna tillämpa leverantörsbedömningar, materialavrop och inköpskalkyler samt genomföra ekonomiska bedömningar, analysera och värdera olika inköps- och logistiklösningar med hänsyn till ekonomiska perspektiv.

20
Strategiskt inköp

Denna kurs fokuserar på inköpsarbetets strategiska betydelse för inköpsprocessen och riskhantering. Målet är att ge deltagarna strategiska och praktiska metoder för att utveckla verksamheters inköpsarbete på lång sikt. Deltagarna förväntas kunna kartlägga och analysera nuläget, ta fram handlingsplaner och mäta och analysera resultat utifrån besparings-, leverans- och kvalitetsmål.

30
Hållbara inköp

Kursen syftar till att ge kunskap om olika krav och standarder inom miljö, material, kvalitet, arbetsmiljö och sociala faktorer. Deltagarna förväntas kunna genomföra riskanalyser och redogöra för hur lagar inom hållbarhetsredovisning kan påverka leverantörsarbetet.

30
Supply chain management

Här får deltagarna kunskap om logistikflöden i försörjningskedjor och förståelse för materialförsörjningen och inköpsrollers strategiska betydelse i logistiksystem. Målet är att de ska kunna bedriva och aktivt bistå i frågor om leverantörsutveckling, strategiskt inköpsarbete samt utveckling av flöden och försörjningskedjor.

25
LIA 2

Denna kurs syftar till att den studerande ska medverka i strategiska frågor som rör strategi, planering, leverantörsutveckling, förhandlingar och liknande. Målet är att den studerande ska kunna analysera och ge förslag till alternativa lösningar på specifika inköpsproblem och/eller utmaningar inom Supply Chain. Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att strategiskt delta i och bidra till olika aspekter av inköpsprocessen.

75
Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att genomföra en utredande studie för att fördjupa sig inom ett ämne med tillhörande frågeställning relevant för utbildningen. Examensarbetet bör ha anknytning till den genomgångna utbildningen med ambitionen att bidra till utveckling och/eller fördjupning inom området. Målet är att den studerande självständigt ska kunna tillämpa, beskriva, analysera och ge förslag till lösningar på en egen problemformulering eller ett problem som ges av en uppdragsgivare.

25
Totalt 425

 

Praktik (LIA)

27 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Volvo CE, Getinge, Svenssons i Lammhult, Skanska Hus, Ikea Components, Anebyhus, BK Produkter, Xllnc Nordic, Holtab, Swepac, Duni, Akzo Nobel, Primetail, Panduro Hobby, Berendsen, Brio, Safegate, SCA, Smurfit Kappa, Laitis, Boliden Group, Pite Energi, BDX, Ghost Competence, Vagabond, Ecenea, ICA Special, Nelly, Gustav Fagerbergs, Sportlala, Jollyroom

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Åsa Källkvist

Utbildningsledare Göteborg

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare Malmö

Helén Selstam

Utbildningsledare Växjö

Anna Ulvskog

Utbildningsledare Växjö

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare Göteborg

Malin Styrman

Utbildningsledare Luleå

Leo Westerberg

Utbildningsledare Malmö

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!

hej@nbi-handelsakademin.se

“Jag tyckte det var en jättebra utbildning. Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med personer från företag, och i Luleå är det en bra ledningsgrupp med representanter från många större företag.”

Therese HellbergStrategisk inköpare, BDX

“Många av mina kollegor har gått samma utbildning som jag, och historiskt har de flesta haft lätt att få jobb efter utbildningen, vilket också är en stor anledning till valet av utbildningsform.”

Mikael NordströmInköpare på Luleå kommun

“Som inköpare påverkar man företagets lönsamhet direkt. Är man affärsdriven är det lockande, för man bidrar så tydligt till företagets framgång.”

Martin EjermarkInköpschef Anebyhus

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.