Vill du ha kontakt med människor och jobba i en ansvarsfull roll inom rättsväsendet? Då är yrkesrollen och utbildningen Paralegal rätt för dig. Som Paralegal arbetar du med att ge administrativt stöd till advokater och andra jurister. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Paralegal, Juridisk assistent, Kvalificerad juridisk handläggare och Advokatsekreterare.

Plats:

Malmö

Sista ansökningsdag:

Stängd

Utbildningen startar:

2024-08-19

Efterfrågan på Paralegals inom rättsväsendet har bara ökat!

Inom diverse sektorer och organisationer, både i den privata och offentliga sektorn, växer efterfrågan på Paralegals. Yrkesrollen har blivit viktig för jurister och advokater och dess betydelse sträcker sig över olika branscher och verksamhetsområden.

Som Paralegal kan du jobba inom det offentliga rättsväsendet, på en juridisk avdelning eller advokatbyrå. På arbetsplatser runtom i landet har behovet av juridiskt kunniga medarbetare med stark administrativ kompetens blivit alltmer påtagligt. Genom att avlasta advokater och jurister från administrativa uppgifter skapar Paralegals mervärde och effektivitet i rättssystemet.

Det ökade behovet av Paralegals och de förändringar som sker i arbetslivet öppnar upp stora möjligheter för nyutbildade Paralegals. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Paralegals är utvecklad i nära samarbete med ledande byråer och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom rättsväsendet.

Vad gör en Paralegal?

Paralegals spelar en viktig roll genom att underlätta juridiska processer och innefattar att bistå jurister och advokater genom att hantera administrativa uppgifter och genomföra förberedelser inför rättegångar. Arbetsuppgifterna inkluderar juridisk forskning, upprättande av dokument, samt koordinering av kommunikation mellan olika parter.

Yrkesrollen är en bred, assisterande roll och innebär att arbeta med beredande juridik och juridisk administration. Det kan också innebära kontakt med klienter och myndigheter, att bereda och handlägga enklare mål och upprätta domar och göra rättsutredningar.

Du kan också få ta hand om affärskorrespondens, upprätta avtal och olika juridiska dokument samt skriva PM, protokoll, mötesanteckningar etc.

Rollen som Paralegal kräver noggrannhet och organisatorisk skicklighet, tillsammans med förmågan att analysera juridiska frågor. Paralegals behöver också vara kommunikativa för att effektivt samarbeta med juridiska team och klienter. Det är en dynamisk yrkesroll som kräver både teknisk skicklighet och en förmåga att navigera i komplexa juridiska sammanhang.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Ansökan stängd!

Ansökan är stängd till höstens start. Men skriv upp dig på en intresseanmälan här under, så får du information från oss när vi öppnar upp inför nästa start!

Snabbfakta

Nästa start
Den 19 augusti 2024 i Malmö
Sista ansökan
Den 19 maj, 2024
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 80 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 23 veckor under 2 perioder. 12+11 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, engelska och samhällskunskap. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Svenska 2, Engelska 6 och Samhällskunskap 2 eller motsvarande

Yrkesroller efter utbildningen

Paralegal/Juridisk assistent:
Assisterar jurister och advokater med administrativa uppgifter, förbereder dokument, samlar in information och utför juridisk forskning.

Legal Administrator:
Ansvarar för administrativa och organisatoriska uppgifter inom juridiska avdelningar, inklusive dokumenthantering, tidsplanering och koordinering av juridiska processer.

Juridisk Sekreterare:
Stödjer juridiska team genom att hantera korrespondens, förbereda juridiska dokument och säkerställa smidig kommunikation inom juridiska enheter.

Handläggare inom juridik och administration:
Arbetar med juridiska processer och administrativa uppgifter, inklusive dokumenthantering, informationsinsamling och stöd vid juridiska ärenden.

Dokumentationsansvarig inom juridik:
Hanterar och organiserar juridiska dokument, säkerställer korrekt arkivering och tillhandahåller stöd vid behov av dokumentation inom juridiska sammanhang.

Kurser

Poäng
Juridik A – Översiktskurs

Utbilda dig i grunderna inom civil-, straff- och processrätt samt förstå vikten av offentlighetsprincipen och rättssäkerhetsgarantier. Denna kurs ger dig förmågan att identifiera och analysera juridiska problem inom dessa områden och presentera självständiga lösningar.

50
Juridisk svenska

Förvärva skriftliga kommunikationsfärdigheter som är relevanta inom juridiken. Specialisera dig på att producera tydlig och läsvänlig information samt tolka vanliga juridiska formuleringar för effektivt skriftligt uttryck.

15
Datajuridik

Förstå förhållandet mellan GDPR och AI, och utveckla färdigheter inom personuppgiftsbehandling i enlighet med GDPR. Denna kurs ger dig den nödvändiga kunskapen för att navigera genom dataskyddsrätt och artificiell intelligens.

20
Juridik B – Kontraktsrätt

Specialisera dig inom avtals- och familjerätt genom att bedöma, bearbeta och upprätta avtal. Förbered dokument och handlingar på grundläggande nivå med hjälp av juridisk metod och självständigt lösa enklare juridiska problem inom dessa områden.

25
Företagsekonomi

Få en bred orientering om företag och deras verksamhet. Fokus ligger på att tolka och förstå redovisning, budget, finansiering, lönsamhet och resultatuppföljning för att kunna bidra till en helhetsbild av ekonomiska situationer.

20
LIA 1 

Få insikt i administrativa juridiska arbetsuppgifter och utveckla förmågan att självständigt och i grupp utföra, planera och leverera arbetsuppgifter inom juridiken. Kursen rustar dig för praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper.

50
Juridik C – Associationsrätt och Obeståndsrätt

Bygg upp kunskap om grundläggande svensk statsrätt och konstitutionell rätt. Utforska även det kommunala självstyret och kommunalrätten på en grundläggande nivå. Kursen ger dig förmågan att hantera dokumentation rörande offentlig förvaltning och förstå offentlig upphandling.

25
Kommunikation inom juridik

Utvikla kommunikationsfärdigheter genom att uttrycka dig korrekt, anpassa dig efter mottagaren och använda olika kommunikationskanaler. Kursen omfattar även grunderna i argumentationsteknik och presentationsteknik.

15
Legal English

Få kunskaper i juridisk fackterminologi på engelska och öva på att hantera översättningar mellan engelska och svenska. Tillämpa engelska skrivregler vid textbearbetning och förstå juridiska texter i internationell rätt och praxis.

15
Juridik D – Offentlig rätt

Behandlar företagandets ekonomiska villkor och marknadsarbetets funktion. Målet är att kunna analysera försäljningssiffror, kontrollera kostnader och tänka i termer av vinst, förlust och affärsnytta.

50
LIA 2

Fortsätt din ämnesspecialisering inom juridik genom praktisk erfarenhet. Bygg kompetens i kvalificerad juridisk administration och arbete med rättsutredningar, domstolsprotokoll, due diligence, varumärkesbevakning, förvärv och avtalsskrivning.

65
Examensarbete

Genomför ett utforskande examensarbete för att fördjupa dig inom ett relevant ämne för utbildningen. Självständigt tillämpa, beskriva, analysera och ge förslag till lösningar på en problemformulering med relevans för juridik och dess tillämpningar.

25
Totalt 400

Praktik (LIA)

23 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

MAQS Advokatbyrå, Förvaltningsrätten, Treadvokater, Verahill, Delphi Advokatbyrå, Malmö tingsrätt, Silferax Advokatbyrå, Helsingborg tingsrätt, Lund tingsrätt, Ystad tingsrätt, Mannheimer Swartling, Otto och Co, Familjens jurist, Kronofogden, Göteborgs tingsrätt m.fl.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Magdalena Vidoevska

Utbildningsledare Malmö

Leo Westerberg

Utbildningsledare Malmö

“Får man chansen att vara med i ledningsgruppen ska man ta den, och jag kände själv att det var dags för mig att utvecklas och ta för mig lite. Man får träffa mycket branschfolk och representanter från arbetslivet och får vara med och se hur utbildningsinnehållet arbetas fram för att det ska bli en utbildning med hög kvalitet. Det är två paralegals som sitter med och som ju vet precis vad vi behöver.”

Angelina LindellByter karriär från undersköterska till Paralegal

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla kolla på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.