Mjukvaruutvecklare inriktning AI

Vill du vara med och skapa framtidens system och applikationer med AI? Då är yrkesrollen som mjukvaruutvecklare och utbildningen Mjukvaruutvecklare inriktning AI rätt för dig. Som mjukvaruutvecklare skapar och skriver du program som skall utföra specifika uppgifter. Efter utbildningen kan du jobba som mjukvaruutvecklare och med AI-applikationer.

Plats:

Halmstad
Malmö

Sista ansökningsdag:

2024-05-19

Utbildningen startar:

2024-08-19

2024-08-19

Mjukvaruutvecklare med AI-kompetens är framtiden! 

Mjukvaruutvecklare med AI-kompetens spelar en nyckelroll i den tekniska utvecklingen, där kreativ problemlösning och passion för innovation är grundläggande för att forma framtidens värld. Globalt sett är Kina och USA föregångare inom AI-utveckling men i Sverige gör företag och organisationer betydande investeringar i digitalisering och användning av AI. Vi har också antagit en AI-agenda med målet att koordinera och stärka kompetenserna för att göra AI till en central faktor i övergången mot ett hållbart samhälle.

Det ökande behovet av välutbildade mjukvaruutvecklare och den snabba framstegen inom artificiell intelligens skapar en gynnsam marknad för dig som vill arbeta som mjukvaruutvecklare. Med vårt omfattande nätverk av samarbetspartners ger vi dig inte bara kunskaper och färdigheter utan också en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Mjukvaruutvecklare inriktning AI är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom programutveckling och artificiell intelligens. Den fokuserar primärt på objektorienterad programmering och under utbildningen kommer du att få insikter i flera relevanta programmeringsspråk.

Vad gör en mjukvaruutvecklare?

En mjukvaruutvecklare skapar och skriver programkod för att instruera datorer och andra digitala enheter att utföra specifika uppgifter. En programmerare måste vara bekant med olika programmeringsspråk, såsom Python, C++, JavaScript, och andra, beroende på det specifika användningsområdet.

I rollen arbetar du även med att genomföra tester för att säkerställa att koden fungerar korrekt och uppfyller kraven. Ytterligare en arbetsuppgift är att skriva och underhålla dokumentation för kod och system för att underlätta för andra att förstå och underhålla koden.  Mjukvaruutvecklare arbetar ofta i team och måste kunna samarbeta med andra utvecklare, designers, och andra intressenter för att säkerställa att projektet når sina mål.

En skicklig mjukvaruutvecklare sträcker sig bortom att bara skriva kod. Med en inriktning på objektorienterad programmering och AI blir du mer än bara en tekniker. Genom att strukturera din kod som ”objekt” – enheter som innehåller både data och funktioner – skapar du inte bara program, utan innovativa lösningar.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Ansök här!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan

Snabbfakta

Nästa start
Den 19 augusti 2024 i Halmstad och 26 augusti 2024 i Malmö
Sista ansökan
Den 19 maj, 2024
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 80 veckor. Det är en heltidsutbildning på dagtid som kräver närvaro vid schemalagd undervisning på skolan och online under 2-3 dagar per vecka. Resten av tiden arbetar du självständigt eller i grupp. Under perioden för lärande i arbete, LIA, följer du företagets arbetstider.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 10+14 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i datorkunskap och programmering samt logik. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 400 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Matematik 2/B, Programmering 1/A eller motsvarande kunskaper

Saknar du behörighet?

Programmering 1:
Om du saknar betyg i Programmering 1 finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Matematik 2/B:
Om du inte har betyg i Matematik 2/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet via YH-antagning.

Yrkesroller efter utbildningen

C#-utvecklare:
I rollen som C#-utvecklare är du experten som använder C#-programmeringsspråket för att bygga mjukvarusystem. Du arbetar med allt från att skriva koden till att testa och optimera program, vilket kräver skicklighet och noggrannhet. Genom att förstå affärsbehov och översätta dem till fungerande lösningar blir du en viktig arkitekt bakom innovativa digitala produkter och tjänster.

Python-utvecklare:
Som Python-utvecklare specialiserar du dig på att använda Python-språket för att skapa lösningar inom området för Artificiell Intelligens. Ditt arbete innebär att inte bara skriva kod utan också att utveckla och implementera AI-strategier. Genom att kombinera programmeringskunskaper med en förståelse för maskininlärning blir du en nyckelperson i skapandet av framtidens intelligenta system.

Programmerare:
I rollen som Programmerare är du den kreativa hjärnan som formar och underhåller kod för olika applikationer. Du kan arbeta över olika språk och projekt, och din uppgift sträcker sig från att skapa nya funktioner till att lösa tekniska utmaningar. Genom att vara en flexibel och problemlösande expert blir du en oumbärlig del av den digitala utvecklingen.

Kurser

Introduktion till objektorientering

Kursen ger den studerande grundläggande termer och begrepp inom mjukvaruutveckling, ett objektorienterat synsätt samt grundläggande kunskaper om process- och informationsstrukturer i mjukvara.

10
Databaser och informationsstrukturer

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter inom modellering, konstruktion och användning av relationsdatabaser.

20
IT/Tech för hållbar utveckling

Kursen syftar till att göra den studerande medveten om hur teknik, i synnerhet mjukvaruutveckling, kan underlätta för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. IT-system, i synnerhet dataintensiva system inom AI och blockchain, förbrukar mycket energi, och kunskaper om hur vi kan planera och utveckla mer energieffektiva system är värdefulla.

5
Objektorienterad programmering

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering, agil projektmetodik, versionshantering, grafiska användargränssnitt och filsystem.

55
Artificiell Intelligens programmering med Python

Kursen ger den studerande de teoretiska och praktiska grunderna av programmering i Python, där de praktiska elementen har den specifika inriktningen maskininlärning.

30
Test, Integration, leverans

I denna kurs får den studerande lära sig om de testrutiner som kontrollerar systemens funktioner, metoder och händelser. Den studerande får lära sig relevanta termer och begrepp inom mjukvarutestning samt att förstå vilka metoder som används och hur de används.

20
Objektorienterad programmering avancerad

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla distribuerade datadrivna applikationer med API-servar, webbtjänster och interaktiva webbgränssnitt. Kursen ger också kunskaper om automatiserad mjukvarutestning, och kontinuerlig integration (DevOps CI/CD). Vidare ger kursen kunskaper och färdigheter om att arbeta i ett större projekt.

60
Agil projektledning och kommunikation

Kursen ska ge den studerande förståelse och färdigheter gällande agila värderingar, principer och metodik för att kunna arbeta- och kommunicera i en agil organisation med fokus på hur man hanterar förändringar och hur man kan förbättra teamets prestation och resultat, som är en del av vardagen i en agil organisation.

20
LIA1

Den studerande ska aktivt delta i det dagliga arbetet på LIA-företaget med hjälp av handledare. Detta leder till att den studerande fördjupar och kontextualiserar sina teoretiska kunskaper och tillämpar dessa i ett praktiskt utövande av Objektorienterad mjukvaruutveckling med/utan implementering av AI-lösningar/tillämpningar. Den studerande ska vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och kunna utföra dem både självständighet samt i grupp.

70
Artificiell Intelligens – teori och tillämpning

Kursen ger den studerande de teoretiska och praktiska grunderna för maskininlärning.

40
Examensarbete

Den studerande ska genomföra ett utredande examensarbete i syfte att fördjupa sig inom ett ämne med tillhörande frågeställning som är relevant för utbildningen. Examensarbetet ska ha anknytning till genomgången utbildning med ambitionen att bidra till utveckling och/eller fördjupning inom systemutveckling och/eller AI. Den studerande skall i en rapport kunna beskriva, analysera samt ge förslag till alternativa lösningar på en egen problemformulering eller ett av en uppdragsgivare givet problem. Examensarbetet kan med fördel genomföras i nära koppling till LIA2 och skall inriktas mot ett relevant problem och/eller en möjlighet inom ämnet med tillhörande frågeställning. Examensarbete skall även ta hänsyn till miljö- och hållbar utveckling.

20
LIA2

Den studerande ska aktivt delta i det dagliga arbetet på LIA-företaget med hjälp av handledare. Detta leder till att den studerande fördjupar och kontextualiserar sina teoretiska kunskaper och tillämpar dessa i ett praktiskt utövande av Objektorienterad mjukvaruutveckling med/utan implementering av AI-lösningar/tillämpningar. Den studerande ska vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och kunna utföra dem både självständighet samt i grupp.

50
Totalt 400

Praktik (LIA)

Malmö och Halmstad, 14 veckor  –  Göteborg, 20 veckor

Genom din praktikperiod (14 v)(20 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Stjärnstoftstudios, Axis, Edument, FOI, Quicksearch, Consid, Ensolution, Metabytes, Wordline, Entergate, Nexer Group, Sogeti, Helo, Omegapoint, Sigma, Extrapreneur ,ZoCom, On-Iq Solution, Semcon, Consid, Axis m.fl.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Magdalena Vidoevska

Utbildningsledare Malmö

Sandra Kellander

Utbildningsledare Halmstad

Magdalena Fagerlind

Utbildningsledare Malmö

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!

hej@nbi-handelsakademin.se

“Som regel är AI inte att sitta och programmera robotarna från Iron Man, dvs robotar som drar slutsatser, lär sig och självkorrigerar. Det är i verkligheten att hantera stora mängder data och att ta fram och använda algoritmer för att datorn ska kunna ”dra slutsatser” av den data du samlat in.”

Agnes BillgrenAffärsutvecklare på Extrapreneur

“Du skaffar dig ett mindset – hur du kan prata med maskiner med hjälp av kod. Du får en bred förståelse för AI, en bredd inom programmeringstänk och du lär dig lösa svåra problem genom programmering.”

André Hedetoftgrundare Stjärnstoft Studios

“Det bästa är att man får med sig hela kedjan: frontend, databaser backend kod, och så kurserna inom AI.”

Helena BarmerData Scientist

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.