Vill du bli en drivande kraft för hållbar utveckling och framtidens Supply Chain? Denna kurs rustar dig för att ta ledarrollen inom hållbar Supply Chain och bidra till en mer hållbar värld. Kursen är på distans, halvfart för att kunna kombinera med arbete och du kan delta var du än bor eller befinner dig.

Utbildningsform & kursstart
 • Distanskurs, halvfart
 • Nästa start: Höstterminen, 2024
Ansökan
 • Stängd
Omfattning
 • 20 veckor, 50 YH-poäng
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Denna kurs ger dig verktyg för att värdera och analysera information för att få beslutunderlag till förändringsledning inom inköp och supply chain.. Efter kursen kommer du vara rustad att ta rollen som förändringsledare inom Supply Chain och kunna göra verklig skillnad genom att driva förändringsinitiativ och påverka organisationskulturen.

Du får kunskap och kritiska färdigheter för att analysera och implementera strategier inom inköps- och leverantörskedjan. Du lär dig att identifiera och värdera information för att skapa bästa möjliga beslutunderlagen inför en förändringsresa.

Du kommer också att behärska metoder för riskanalys för att säkerställa stabilitet och kontinuitet i leveranskedjan, samtidigt som du skapar möjligheter till innovation och framsteg. Vi kommer att utforska hur du kan sätta SMARTA mål och KPI:er kopplade till hållbarhet och omställningsarbete. Du får förståelse för organisationspsykologi och kulturens betydelse för att driva omställningsarbete för att utveckla och förbättra och utveckla inköpsprocesser.

Som kursdeltagare behöver du ha minst 2 års yrkeserfarenhet inom Supply Chain eller någon av de ingående processerna i kedjan, såsom inköp och/eller logistik. Läs mer om särskilda förkunskaper under fliken Fakta.

Efter kursen ska du:

 • Behärska analytiska verktyg för att strategiskt analysera och implementera förändringar inom inköps- och leverantörskedjor.
 • Kunna klassificera och utvärdera leverantörer utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetskriterier.
 • Kunna genomföra riskanalyser och utveckla aktiviteter för att säkerställa en stabil och hållbar leveranskedja.
 • Kunna implementera nyckeltal (KPI:er) och mäta leverantörerssprestationer för att driva kontinuerliga förbättringar.
 • Kunna initiera och leda hållbara förändringsprojekt inom Supply Chain-processen och inköpsområdet.
 • Kunna skapa strategiska planer och främja en lärande organisation för att driva förändring och forma en mer hållbar framtid.
Examen
YH-kurs, 50 YH-poäng
Studieform
Distans, halvfart, 20 veckor. Livelektioner onsdagar 13:00-16:00. Därutöver sker handledning och frågestunder
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E/3/G i engelska 5 och matematik 2/B samt svenska 2 och/eller svenska 2 som andraspråk. Minst 2 års yrkeserfarenhet inom Supply Chain eller någon av de ingående processerna i kedjan, såsom inköp och/eller logistik
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån yrkeserfarenhet
Övrigt
Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Kursen ger rätt till omställningsstudiestöd
Kurser Poäng
Performance Indicators – Planering

Utveckla dina kunskaper och färdigheter i att analysera och planera utifrån hållbarhetsmål. Genom att lära dig om prishantering, indexanalys, valutahantering, lageroptimering och logistik får du verktygen för att skapa hållbara inköpsstrategier. Du kommer även att förstå hur viktiga KPI-metoder kan användas för att mäta mål och främja hållbar utveckling i leverantörskedjan.

15
Purchasing Management – Analys

Skapa en djupgående förståelse för inköpsprocessen och betydelsen av att arbeta med kategoristyrt inköp. Du kommer att lära dig analysmetoder som hjälper dig att förstå kategorins förutsättningar och klassificera leverantörer. Med verktygen för att utveckla en leverantörsstrategi och insikter om hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, kommer du att kunna göra välgrundade inköpsbeslut med hänsyn till både ekonomiska och hållbarhetsmässiga aspekter

15
Transformation Management – Implementering

Få förmågan att leda och genomföra framgångsrika förändringsprojekt. Du kommer att utveckla din kompetens inom projektledning och förändringsledning, samtidigt som du förstår vikten av organisationsstruktur, kultur och psykologi. Genom att lära dig att skapa effektiva kommunikationsplaner och planer baserade på hållbarhetsmål, kommer du att kunna driva hållbara förändringar och skapa en lärande organisation.

20

Ansökan stängd

Anmäl intresse här under, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Intresserad av kommande starter?

Anmäl intresse, så får du mail från oss!

Intresseanmälan till kurser

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Kontaktpersoner

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare