Vill du få en nyckelroll i planeringen av nya bygg- och infrastrukturprojekt? Med den nya tekniken BIM lär du dig skapa och använda digitala modeller i anläggningsprojekt - en ny teknik som har förändrat byggindustrin. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Anläggningsingenjör, Anläggningsprojektledare eller BIM-samordnare.

Ort & kursstart
  • Göteborg, 2023-08-21
Ansökan öppnar
  • 6 december
Omfattning
  • 83 veckor, YH-examen
Studiestöd
  • CSN-berättigad
  • Avgiftsfri utbildning

BIM ersätter i allt högre grad traditionella ritningar och handlingar och gör det möjligt att digitalt visualisera byggnader och anläggningar. Denna nya teknik har revolutionerat byggbranschen under senare år och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt.

Stora bygg- och infrastrukturprojekt innebär ofta enorma investeringar och medför ett stort behov av kvalificerad arbetskraft i flera tekniska branscher. Behovet av utbildade medarbetare med kompetens i den nya, innovativa tekniken BIM ökar.

Som anläggningsingenjör med kunskaper i CAD/BIM får du kompetens att kunna skapa, tolka och samordna informationen i de digitala modellerna för de stora projekten. Rollen passar dig som vill jobba med teknik, problemlösning och projektledning.

Yrkesroller efter utbildningen

– Anläggningsingenjör
– BIM-samordnare
– Projektledare
– Datasamordnare BIM

Dina möjligheter till jobb

Dina chanser att få jobb är goda. Det görs flera stora infrastruktursatsningar i Västsverige och Sverige i stort under kommande år och behovet av utbildade ingenjörer med BIM-kompetens ökar.

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Examen
Yrkeshögskoleexamen 415 Yh-poäng
Studieform
Heltid dagtid, 83 veckor/2 år. Platsbunden i Göteborg. Vi genomför våra utbildningar genom en mix av nätbaserat lärande, lärande i våra lokaler och lärande i arbete.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 v i 2 perioder à 12 v
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i engelska 6/B, betyg E i matematik 2/B, betyg E i svenska 2/B.
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Logik.
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (2×12 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Sweco, Xymbiotec System, Nolliplan, Planbab.

Kurser Poäng
Introduktion till yrket 10
Kommunikation 15
Tillämpad matematik 20
Mätteknik 20
CAD-grund 25
Anläggningsteknik 25
Byggnadsverk – teknik och projektering 25
LiA 1 60
Projekt & projektledning 15
VA – teknik & projektering 25
Väg och järnväg – teknik och projektering 35
BIM 50
LiA 2 60
Examensarbete 30
Totalt 415

Ansökan öppnar 6 december

Anmäl intresse, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan.

Intresseanmälan - Anläggningsingenjör

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Intresseanmälan

Håll dig uppdaterad och missa inga datum! Skriv upp dig på en intresseanmälan för att säkra att du får den senaste informationen om kommande starter, nya utbildningar och annan information inför ditt kommande YH-val

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Mikela Andersson

Utbildningsledare, Göteborg

Det är stor brist på kompetens inom alla möjliga yrken inom bygg. Vi har haft en lång tid av högkonjunktur och mycket ska byggas. Göteborg, Stockholm och inte minst norra Sverige har stora byggprojekt och infrastrukturprojekt på gång. Samtidigt har vi stor brist på personal, så här i Luleå är möjligheterna mycket goda.

Erik RanängerFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten

Jag har alltid haft ett intresse för anläggning – det behövs överallt och är grunden till allt. Om inte anläggningsingenjören gör sitt jobb, kan inte byggnadsingenjören göra sitt.

Ahmed Jaffstuderar till Anläggningsingenjör