Anläggningsingenjör med BIM- och Hållbarhetskompetens

Vill du vara med i byggandet av framtidens hållbara samhälle? Då är yrkesrollen Anläggningsingenjör och utbildningen Anläggningsingenjör med BIM-kompetens rätt för dig.
Som Anläggningsingenjör arbetar du med teknologier och mjukvaror för att skapa och hantera digitala modeller av anläggningsprojekt, från planering och konstruktion till drift och underhåll. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Anläggningsingenjör, BIM-samordnare, Projektledare anläggning eller Datasamordnare BIM.

Huvudort:

Göteborg
Luleå

Satellitort (Luleå):

Gällivare
Kiruna
Lycksele
Umeå

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-19

Efterfrågan på Anläggningsingenjörer med BIM-kompetens är stabil!

Arbetskraftsbehovet inom anläggning och infrastruktur är stort och kommer att vara så lång tid framöver. Stora bygg- och infrastrukturprojekt kräver kvalificerad arbetskraft och det finns en ökad efterfrågan på utbildade anläggningsingenjörer med kompetens inom BIM och hållbarhet.

Anläggningsingenjörer är nödvändiga för att säkerställa att samhället har välplanerade och hållbara infrastrukturlösningar som möter dagens och framtidens behov. De spelar en central roll i att forma den byggda miljön och skapa en säker, hållbar och effektiv infrastruktur för samhällen. Den gröna omställningen mot ett mer klimatsmart byggande ställer krav på ny kompetens.

Digitaliseringens framfart inom anläggnings- och infrastruktursektorn innebär att BIM-tekniken tar över traditionella ritningar och möjliggör digital visualisering, kostnadsförutsägelse och hållbart arbete. Anläggningsbranschen har genomgått en revolution genom BIM-tekniken och den fortsätter att vara en drivkraft för branschens snabba utveckling.

Utbildade anläggningsingenjörer med BIM-kompetens är eftertraktade för att möta behovet av effektivitet och hållbarhet. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Anläggningsingenjör med BIM-kompetens är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom anläggning och infrastruktur

Vad gör en Anläggningsingenjör?

En anläggningsingenjör med BIM (Building Information Modeling) -kompetens har kunskap och färdigheter för att använda avancerade teknologier och mjukvaror för att skapa och hantera digitala modeller av anläggningsprojekt. BIM är en process som innebär att skapa och använda intelligenta 3D-modeller för att effektivisera planeringen, konstruktionen och förvaltningen av byggnadsprojekt.

Genom att utveckla och genomföra tekniska lösningar för infrastrukturprojekt som vägar, broar och järnvägar spelar Anläggningsingenjören en nyckelroll i samhällsbyggnadsprocessen. Deras huvudsakliga ansvar inkluderar att samordna och övervaka olika faser av byggprocessen för att säkerställa att projekten uppfyller tekniska standarder och miljökrav. Att kunna navigera genom dessa komplexa utmaningar kräver teknisk expertis, samarbetsförmåga och en passion för att forma hållbara och framtidssäkra infrastrukturlösningar.

Som anläggningsingenjör samarbetar du med många andra yrkesgrupper, såsom arkitekter, landskapsarkitekter och entreprenörer, genom att dela och integrera BIM-modeller för att förbättra kommunikationen och samordningen mellan olika discipliner.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Genom satellitformatet för Anläggningsingenjör med BIM- och Hållbarhetskompetens kommer du 1 gång i veckan att delta i lärarledda lektioner lokalt på satellitorten, samt kompletterar med 2-3 besök i Luleå per termin.Detta ger dig möjlighet att delta i utbildningen från Luleå oavsett om du bor i Norrbotten eller Västerbotten.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra utbildningar inom Inköp & Logistik och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i matematik 2, kan du antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
Den 19 augusti i Göteborg och Luleå, 2024
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 80 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Genom satellitformat deltar du 1 gång i veckan på lektioner lokalt på satellitorten, samt kompletterar med 2-3 besök i Luleå per termin.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 YH-poäng
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Logik. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 12+12 veckor
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Svenska 2, Matematik 2/B, Engelska 6/B

Saknar du behörighet?

Matematik 2/B:
Om du saknar betyg i Matematik 2/B finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett digitalt behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Engelska 6/B: 
Om du inte har betyg i Engelska 6/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss via YH-antagning, där får du ytterligare information om hur du gör behörighetstestet.

Yrkesroller efter utbildningen

Anläggningsingenjör:
Som anläggningsingenjör ansvarar du för planering, design och genomförande av anläggningsprojekt. Det kan inkludera allt från väg- och järnvägsbyggen till vatten- och avloppsprojekt. Du tillämpar dina tekniska färdigheter och kunskaper i anläggningsteknik för att säkerställa framgångsrika och hållbara projekt.

BIM-samordnare:
BIM-samordnaren har ansvaret för att integrera och samordna Building Information Models (BIM) genom hela byggprocessen. Det innebär att du ser till att digitala modeller är enhetliga och används effektivt av alla inblandade parter, vilket kan inkludera arkitekter, ingenjörer och entreprenörer.

Projektledare:
En projektledare inom anläggningsingenjörsområdet har övergripande ansvar för att planera, organisera och leda anläggningsprojekt från början till slut. Det innefattar att hålla koll på tidslinjer, budgetar, och att samordna olika team för att säkerställa projektets framgång.

Datasamordnare BIM:
Datasamordnaren BIM hanterar och samordnar digital information inom ramen för BIM. Det innebär att säkerställa att data är korrekt, tillgänglig och användbar för alla parter i ett byggprojekt. Du kan vara ansvarig för att implementera och underhålla BIM-standarder och processer.

Kurser

Poäng
Introduktion till yrket 10
Kommunikation 15
Projektledning 10
Tillämpad matematik 20
Anläggningsteknik 25
CAD- grundläggande 30
Hållbarhet- Energi, material och klimat 20
Anläggning/Infrastruktur – Teknik och projektering  25
LIA 1 60
BIM och BIM- teori 70
VA- Teknik och projektering 20
Väg och järnväg – Teknik och projektering 25
Examensarbete 25
LIA 2 60
Totalt 415

Praktik (LIA)

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Sweco, Xymbiotec System, Nolliplan, Planbab, Infrakraft, Ramboll, BRA Group, ATP Power, Varbergs anläggningsservice, Västfastigheter, Serneke AB, Bygglovskonsulterna AB, ABCD-Bygg, WSP Sverige AB, Norconsult AB, Systra AB, Peab Anläggning, Kruse Arkitektkontor, Eini BIM, VaJPro AB, Kungsbacka kommun, SITOWISE m.fl.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Jenny Granström

Utbildningsledare Luleå

Mikela Andersson

Utbildningsledare Göteborg

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!
hej@nbi-handelsakademin.se

Det är stor brist på kompetens inom alla möjliga yrken inom bygg. Vi har haft en lång tid av högkonjunktur och mycket ska byggas. Göteborg, Stockholm och inte minst norra Sverige har stora byggprojekt och infrastrukturprojekt på gång. Samtidigt har vi stor brist på personal, så här i Luleå är möjligheterna mycket goda.

Erik RanängerFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten

Jag har alltid haft ett intresse för anläggning – det behövs överallt och är grunden till allt. Om inte anläggningsingenjören gör sitt jobb, kan inte byggnadsingenjören göra sitt.

Ahmed Jaffstuderar till Anläggningsingenjör

För att kunna bemöta denna stora efterfrågan efter ny personal så är utbildning inom anläggningsbranschen oerhört viktig.

Johan NyströmProjektchef, GRK Infra

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.