Vill du få en nyckelroll i planeringen av nya bygg- och infrastrukturprojekt? Med den nya tekniken BIM lär du dig skapa och använda digitala modeller i anläggningsprojekt - en ny teknik som har förändrat byggindustrin. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Anläggningsingenjör, Anläggningsprojektledare eller BIM-samordnare.

Ort & kursstart
  • Göteborg, 2023-08-21
  • Luleå, 2023-08-21 – BIM- och Hållbarhetskompetens
Ansökan öppnar
  • december
Omfattning
  • 83 veckor, YH-examen
Avgifter
  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Som anläggningsingenjör kan du arbeta inom många olika branscher och vara en viktig nyckelperson inom svensk tillväxt. Det handlar om långsiktiga storsatsningar inom kollektivtrafiken, järnvägar och vägar i Sverige. Det är ofta projekt med enorma investeringar vilket innebär ett behov av arbetskraft i flera tekniska branscherna.

Digitaliseringen slår igenom alltmer i anläggnings- och infrastruktursektorn. BIM ersätter i allt högre grad traditionella ritningar och handlingar och gör det möjligt att digitalt visualisera byggnader och anläggningar men även förutsäga kostnader och arbeta mer hållbart och effektivt. Tekniken har revolutionerat anläggningsbranschen under senare år och fortsätter att driva branschens utveckling framåt i snabb takt. Den gröna omställningen mot ett mer klimatsmart byggande kräver också ny kompetens.

Efterfrågan på arbetskraft inom anläggning och infrastruktur är stor och kommer att vara så lång tid framöver. Stora bygg- och infrastrukturprojekt innebär ofta enorma investeringar och medför ett stort behov av kvalificerad arbetskraft i flera branscher. Behovet av utbildade medarbetare med kompetens i den nya, innovativa tekniken BIM och hållbarhet är stort.

Yrket passar dig som vill ha ett varierande, socialt och ansvarsfullt arbete där du kombinerar problemlösning och projektledning samtidigt som du bidrar till samhällsutveckling. Ett intresse för digitala verktyg och hållbarhet är centralt. Som anläggningsingenjör har du möjlighet att vara med och göra bestående förändringar för framtiden!

Yrkesroller efter utbildningen

– Anläggningsingenjör
– BIM-samordnare
– Projektledare
– Datasamordnare BIM

Dina möjligheter till jobb

Dina möjligheter till jobb är mycket goda. Sverige står inför enorma infrastrukturprojekt i många år framöver och kompetens inom BIM och hållbarhet är väldigt efterfrågat.

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Examen
Yrkeshögskoleexamen 415 Yh-poäng
Studieform
83 veckor/2 år. Detta är en heltidsutbildning på dagtid som kräver din närvaro vid schemalagd undervisning på skolan och online, 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LIA, följer du de arbetstider som gäller på företaget
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 v i 2 perioder à 12 v
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i engelska 6/B, betyg E i matematik 2/B, betyg E i svenska 2/B.
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Logik.
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd.

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (2×12 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Sweco, Xymbiotec System, Nolliplan, Planbab.

Kurser i Luleå (BIM- och Hållbarhetkompetens)
Kurser Poäng
Introduktion till yrket 10
Kommunikation 10
Tillämpad matematik 20
Mätteknik 20
CAD 30
Anläggningsteknik 25
Anläggningar/Infrastruktur – Teknik & Projektering 25
Hållbarhet – Energi, material och klimat 20
LiA 1 50
Projekt & projektledning 15
VA – teknik & projektering 20
Väg och Järnväg – teknik och projektering 25
BIM och BIM-teori 50
LiA 2 70
Examensarbete 25
Totalt 415
Kurser i Göteborg (BIM-kompetens)
Kurser Poäng
Introduktion till yrket 10
Kommunikation 15
Tillämpad matematik 20
Mätteknik 20
CAD-grund 25
Anläggningsteknik 25
Byggnadsverk – teknik och projektering 25
LiA 1 60
Projekt & projektledning 15
VA – teknik & projektering 25
Väg och järnväg – teknik och projektering 35
BIM 50
LiA 2 60
Examensarbete 30
Totalt 415

Ansökan stängd

Anmäl intresse, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Intresseanmälan - Anläggningsingenjör med BIM-kompetens

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Behörighetsprov i Matematik 2/B

Saknar du betyg i Matematik 2/B men anser att du har grundläggande kunskaper i Matematik? Då kan vi erbjuda dig att ta ett behörighetsprov för att styrka din behörighet.

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Intresseanmälan

Håll dig uppdaterad och missa inga datum! Skriv upp dig på en intresseanmälan för att säkra att du får den senaste informationen om kommande starter, nya utbildningar och annan information inför ditt kommande YH-val

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Mikela Andersson

Utbildningsledare, Göteborg

Det är stor brist på kompetens inom alla möjliga yrken inom bygg. Vi har haft en lång tid av högkonjunktur och mycket ska byggas. Göteborg, Stockholm och inte minst norra Sverige har stora byggprojekt och infrastrukturprojekt på gång. Samtidigt har vi stor brist på personal, så här i Luleå är möjligheterna mycket goda.

Erik RanängerFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten

Jag har alltid haft ett intresse för anläggning – det behövs överallt och är grunden till allt. Om inte anläggningsingenjören gör sitt jobb, kan inte byggnadsingenjören göra sitt.

Ahmed Jaffstuderar till Anläggningsingenjör

För att kunna bemöta denna stora efterfrågan efter ny personal så är utbildning inom anläggningsbranschen oerhört viktig.

Johan NyströmProjektchef, GRK Infra