För dig som arbetar eller vill arbeta med programmering och utveckla dina kunskaper och färdigheter inom Pythonprogrammering och tillämpad AI. Kursen är på distans och halvfart för att kunna kombineras med arbete.

Utbildningsform & kursstart
 • Ingen planerad start
 • Distanskurs, halvfart
Ansökan öppnar
 • Ingen planerad start
Omfattning
 • 30 veckor, 75 YH-poäng
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

AI omvandlar hela industrisektorer i grunden och affärsstrategier och verksamhetsmodeller måste anpassas utifrån de möjligheter och risker som AI kan innebära. Sverige har satt en AI-agenda och målet är att samordna och spetsa kompetenserna för att göra AI en faktor i resan mot ett hållbart samhälle.

Teknikutveckling inom industrin på områden som till exempel robotik, automation och artificiell intelligens är viktig möjliggörande teknik. En konkurrenskraftig industri kräver medarbetare med både rätt kunskap och hög kompetens både inom AI och programmering.

Denna kurs är designad för dig som vill utvecklas vidare samtidigt som du jobbar. Den ges på distans och har ett flexibelt upplägg med undervisning på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner spelas in och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle. Under utbildningen genomförs gruppövningar med veckovis återkoppling på löpande studieuppgifter (utöver ordinarie lektioner).

Efter kursen ska du:

 • Ha kunskap om utvecklingsverktyg för produktion av AI-applikationer
 • Ha kunskap om databasteknologier för produktion av AI-applikationer
 • Kunna avancerad Pythonprogrammering
 • Ha kunskap om gränssnittsimplementation vid produktion av AI-applikationer
 • Kunna arbeta med relevanta verktyg och teknologier vid produktion av AI-applikationer

Plattformar för utveckling av AI-applikationer, 15 YH-poäng

Denna första delkurs ger dig kunskaper om och färdigheter i relevanta verktyg och teknologier vid produktion av AI-applikationer, såsom databaser, scriptprogrammering och implementation av applikationsgränssnitt.

Artificiell intelligens, 60 YH-poäng

Kursen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för maskininlärning, vilka algoritmer som används, hur man utvecklar maskininlärningsmodeller samt hur en maskininlärningsmodell kan sättas i produktion och göras tillgänglig för användning. Varje teoretiskt avsitt följs av praktiska moment då olika maskininlärningsmodeller utvecklas med hjälp av de mest populära pytonbiblioteken.

YH-poäng
75 YH-poäng
Studieform
Distans, halvfart 30 veckor
Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen
Särskilda förkunskaper
Minst ett års yrkeserfarenhet inom programmering eller grundläggande kunskaper inom programmering som ska påvisas genom att göra ett kunskapstest
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån yrkeserfarenhet
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd.
Plattformar för utveckling av AI-applikationer 15
Artificiell intelligens 60

Ingen planerad start

Anmäl intresse här under, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start.

Är du intresserad av kommande kursstarter?

Anmäl intresse, så får du mail från oss!

“Som regel är AI inte att sitta och programmera robotarna från Iron Man, dvs robotar som drar slutsatser, lär sig och självkorrigerar. Det är i verkligheten att hantera stora mängder data och att ta fram, och i sin tur, använda algoritmer för att datorn ska kunna ”dra slutsatser” av den data du samlat in.”

Agnes BillgrenAffärsutvecklare Extrapreneur