Logistics Planner

Vill du påverka företagets olika flöden, processer och lönsamhet? Då är yrkesrollen logistikplanerare och utbildningen Logistics Planner rätt för dig. Som logistikplanerare effektiviserar du material-, informations- och betalflöden och processer. Efter utbildningen kan du jobba som t ex logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator eller Supply Planner.

Plats:

Växjö

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-19

Arbetslivets behov av logistikplanerare ökar inom många verksamheter!

Ökad global handel, digitalisering och kraven på hållbarhet innebär en ökad efterfrågan på logistiker som kan skapa framgångsrika försörjningskedjor. Försörjningskedjorna blir alltmer komplexa i takt med den snabba förändring som påverkar företagens logistikprocesser. Detta kräver yrkespersoner som kan hantera och optimera logistiska processer, hantera risker, säkerställa hög kvalitet, hållbarhet och effektivitet i leveranskedjan.

Rätt kompetens är avgörande för att skapa effektiva logistikkedjor. Som Logistics Planner får du förmågan att planera, styra och optimera material-, informations- och betalflöden, och därigenom säkerställa effektiva och lönsamma affärsprocesser. Genom att integrera miljö-, effektivitets- och kostnadsaspekter i projekt blir logistikplaneraren en central aktör för företagens hållbara utveckling.

Utbildade logistikplanerare är eftertraktade för att möta behovet av effektivitet och hållbarhet. Arbetsmarknaden förutspår goda möjligheter till jobb som logistikplanerare inom ett stort urval av företag, organisationer och offentliga verksamheter. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Logistics Planner är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom logistik.

Arbetslivets behov av logistikplanerare ökar inom många verksamheter!

En logistikplanerare planerar och optimerar olika logistikprocesser för att säkerställa effektivitet och smidig hantering av företagets materialflöde. Rollen sträcker sig från att optimera material- och resursflöden till att hantera den ökade betydelsen av hållbarhet och digitalisering inom logistikprocesser.

Utbildningen Logistics Planner ger dig kompetens att arbeta både operativt och strategiskt. Operativt hanterar du huvudsakligen uppgifter som transportplanering, leveransbevakning, hantering av eventuella logistikproblem och uppföljning av transporter. Strategiskt arbetar du med långsiktiga planer, såsom att skapa en leverantörsportfölj baserad på olika faktorer som garantier, ledtider, produktionsmetoder och kvalitet.

En logistikplanerare har en nyckelroll för företagets effektiva logistik och framgång. Du blir hjärnan bakom säkerställandet av att rätt varor är på rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Din uppgift inkluderar att skapa och hantera strategiska partnerskap med olika logistikleverantörer, optimera transportkedjor och se till att företaget har de nödvändiga logistikresurserna för att blomstra. Med din kompetens att balansera kostnadseffektivitet och kvalitet blir du en viktig kugge i maskineriet som håller företagets logistik smidig och framgångsrik.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra utbildningar inom Inköp & Logistik och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i matematik 2, kan du antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
Den 19 augusti 2024 i Växjö
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 83 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 12+12 veckor
Övrigt
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, matematik, engelska och excel.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 YH-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Svenska 2, Matematik 2/B, Engelska 6/B

Saknar du behörighet?

Matematik 2/B:
Om du saknar betyg i Matematik 2/B finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett digitalt behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Engelska 6/B: 
Om du inte har betyg i Engelska 6/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss via YH-antagning, där får du inloggningsuppgifter och ytterligare information om hur du gör behörighetstestet.

Yrkesroller efter utbildningen

Logistics Planner:
Som logistikplanerare är det ditt ansvar att noggrant planera och optimera olika logistikprocesser. Det inkluderar att effektivisera lagerhantering, transportplanering och distributionsnätverk. Ditt fokus ligger på att säkerställa att efterfrågan på produkter möts på ett kostnadseffektivt sätt genom smart resursanvändning och planering.

Logistik- och distributionschef:
I rollen som logistik- och distributionschef är du ledande inom hela logistik- och distributionsprocessen för företaget. Du har övergripande ansvar för lagerstyrning, transportoptimering och distribution för att maximera effektiviteten och minimera kostnader. Ditt arbete är av strategisk och övergripande natur.

Logistikkonsult:
Som logistikkonsult är din huvuduppgift att erbjuda expertis och rådgivning för att hjälpa företag att förbättra sina logistikprocesser. Det innebär att analysera och identifiera förbättringsmöjligheter inom logistik och försörjningskedja. Du ger rekommendationer och implementeringsplaner för att optimera verksamheten.

Inköpskoordinator eller Inköpsansvarig:
I rollen som inköpskoordinator eller inköpsansvarig hanterar du företagets inköpsprocesser. Det inkluderar att förhandla med leverantörer, övervaka inköpsflödet och säkerställa att nödvändiga material och resurser finns tillgängliga i rätt tid och till rätt kostnad.

Logistikanalytiker:
Som logistikanalytiker är ditt huvudansvar att analysera logistikdata och prestanda för att identifiera möjligheter till förbättring och effektivisering. Du samlar och analyserar logistikrelaterad information för att skapa rapporter och ge insikter som stödjer beslutsfattande och hjälper företaget att optimera sina processer.

Kurser

Poäng
Grundläggande logistik

Denna kurs fokuserar på att förmedla kärnkunskaper inom logistik. Studenter kommer att utveckla förståelse för effektivitetsfaktorer, kapitalbindning och säkerhetslager. Genom verktyg som Dupont-diagram lär de sig att prioritera logistikinsatser baserat på ekonomiska avkastningsprinciper. Kursen innefattar även beräkningar och optimering av lager samt analyser av ekonomiska och fysiska konsekvenser vid olika lagerstrategier, med en särskild tonvikt på miljöpåverkan inom logistik.

20
Transportplanering och transportekonomi

Denna kurs går djupare in i system för godshantering och transportplanering. Studenterna får fördjupad insikt i regelverk, förutsättningar och arbetsmetoder inom olika transporttyper. Fokus ligger på att genomföra transportkalkyler och analysera ekonomiska konsekvenser av olika transportlösningar, och kursen betonar förståelsen för transporters ekonomiska påverkan på helheten inom logistik.

25
Excel och IT-system

Kursen omfattar två centrala delar. Först, förvärva grundläggande och fördjupade kunskaper om Excel. Sedan, förståelsen för affärssystem och deras roll inom logistikplanering. Studenterna utvecklar färdigheter i att använda Excel för att hantera olika logistikfrågeställningar och får insikter om hur affärssystem är strukturerade och används i praktiken. Målet är att rusta studenterna för att effektivt använda dessa verktyg i operativa logistikscenarier.

35
Företagsekonomi

Syftet med kursen är att integrera ekonomiska kunskaper med logistikplanering. Genom teoretiska och praktiska övningar kommer studenterna att utveckla en förståelse för företagsekonomiska situationer kopplade till logistik.

20
Produktionslogistik

Kursen behandlar produktionslogistikens grunder med en inriktning mot tillverkande företag. Från historisk bakgrund till dagens logistiklösningar får studenterna insikter om logistikens roll inom produktionsföretag. Lönsamhetens betydelse i olika logistiklösningar och dess påverkan på företags konkurrenskraft kommer att betonas.

30
Lagerstyrning:

Denna kurs syftar till att fördjupa studenternas kunskaper inom lagerstyrning. Genom att behandla begrepp och metodik inom ABC-klassificering, prognosarbete, partiutformning, servicegrader, säkerhetslager och uppföljning, förbereds studenterna för att ta itu med specialiserade uppgifter inom lagerhantering.

20
LIA 1

Under denna period får studenterna möjlighet att aktivt delta i den dagliga driften av LIA-organisationen. Fokus ligger på att introducera dem i logistikverktyg och rutiner samt att utforska den operativa sidan av logistikarbete och försörjningskedjan.

60
Flödesekonomi med Lean

Kursen introducerar studenterna till flödestänkande inom företaget och dess påverkan på produktionssystemet. Genom att fokusera på kapitalbindning, kundorderstyrning och samordning av varu- och informationsflöden, strävar kursen efter att ge en helhetsförståelse för flödesanalys från råvara till färdig produkt.

30
Affärsjuridik med transporträtt

Målet för denna kurs är att förse studenterna med grundläggande juridiska kunskaper relevanta för logistikarbetet. Genom att behandla avtalsrätt, köprätt och associationsrätt förväntas studenterna kunna tolka och upprätta affärsavtal inom logistik- och transportsektorn.

20
E-handelslogistik

Kursen syftar till att ge en förståelse för och grundläggande kunskaper om logistik i e-handelsföretag. Genom att adressera skillnaderna mellan fysisk och digital handel kommer studenterna att förberedas för olika logistikutmaningar inom e-handel och relaterade arbetsuppgifter.

15
Internationell handel

Denna kurs ger insikter om logistik vid internationell handel genom att behandla ämnen som globalisering, internationell ekonomi och olika aspekter av världshandeln. Målet är att rusta studenterna för att hantera logistikfrågor inom en global ram.

20
Projektledning och projektmetodik:

Kursen syftar till att ge studenterna specialiserade kunskaper inom projektarbete och projektledning inom logistiksammanhang. Genom teori och praktiska övningar utvecklar studenterna färdigheter att arbeta i och leda projekt inom logistik.

20
Hållbart logistik

Kursen förmedlar kunskaper om transporter och miljö samt kvalitetsledningssystem inom logistikarbete. Fokus ligger på hur modern kvalitets- och miljöarbete kan integreras för att möta marknadens krav och påverka företagens konkurrenskraft.

20
LIA 2

Byggande på LIA1, ger denna kurs fördjupade insikter om både operativa och strategiska aspekter av logistikarbete. Studenterna förväntas hantera metodik och system i det dagliga logistikarbetet och delta i strategiska uppgifter.

60
Examensarbete

Kursen fokuserar på att applicera och fördjupa tidigare kunskaper genom självständigt arbete. Studenten ska integrera flera kursmoment och få ökad förståelse för yrkesrollens krav och utvecklingsområden. Målet är att genomföra ett arbete kopplat till yrkesrollen, med möjlighet att presentera både skriftligt och muntligt, inklusive en engelsk sammanfattning och presentation. Kursen inkluderar även moment för att opponera på andra studenters examensarbeten.

20
Totalt 415

Praktik (LIA)

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Derome AB, Kinnarps, Electrolux Professional, Eleiko Group, FSK Group, Swepart Transmission, Visma SpCs, ComWise, GFB Holding, SIA Glass, Sendify, Delecsys, Jefferson Wells, Kalmar Cargotec Sweden, Lindab, Postnord TLP, Heléns Rör, Strandmöllen, AJ Produkter, Input Interiör, Lohilo Foods, Solar Sverige, Estrella mfl.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Helén Selstam

Utbildningsledare Växjö

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!

hej@nbi-handelsakademin.se

“Logistik finns i nästan alla företag och man kan jobba med så mycket. Och sedan gillar jag att man får se hela bilden av företaget – hur allt hänger ihop.”

Mathilda Boxmarkläser till Logistics Planner

“Logistik är så mycket! Det är så häftigt att lära sig hur en liten del kan få stor påverkan på helheten.”

Belmaläser till Logistics Planner

“Mitt jobb är att planera ut godset som kommer in till terminalen till alla varuhus i Danmark, Norge och Island.”

Kimgör sin LiA på IKEA

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.