Vill du jobba i en central funktion som i hög grad påverkar företagets lönsamhet? Som logistiker är din uppgift att planera och effektivisera material-, informations- eller betalflöden. Utbildningen Logistics Planner ger dig kompetens att arbeta som t ex logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator eller Supply Planner.

Ort & kursstart
  • Växjö, HT2024
Ansökan öppnar
  • december-23
Omfattning
  • 83 veckor, YH-examen
Avgifter
  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

En förutsättning för effektiv produktion och försäljning är att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid. I rollen som Logistics Planner kommer du att arbeta med att planera, styra och kontrollera material-, informations- och betalflöden.

Du arbetar utifrån en helhetssyn, det vill säga allt från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund. Det är ett jobb där varje liten del får stor påverkan på helheten.

Logistiker är en central funktion som i hög grad påverkar lönsamheten i ett företag. Rollen kan också ha andra titlar, till exempel Supply Chain Manager. Betydelsen av effektiv logistik ökar och sprids till allt fler branscher. När E-handeln ökar, ökar också behovet av distribution både i Sverige och utomlands, och det ställer allt högre krav på effektivitet och flexibilitet.

Yrkesroller efter utbildningen

– Logistiker
– Logistikplanerare
– Logistikkoordinator
– Supply planner

Dina möjligheter till jobb

Det råder stor efterfrågan på skickliga logistiker med både teoretisk och praktisk kompetens och bra problemlösningsförmåga.

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag.

I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 Yh-poäng
Studieform
Heltid dagtid, 83 veckor/2 år. Platsbunden i Växjö. Vi genomför våra utbildningar genom en mix av nätbaserat lärande, lärande i våra lokaler och lärande i arbete.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 v i 2 perioder à 12 v
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i svenska 2, matematik 2, engelska 6.
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, matematik, engelska och excel.
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd.

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (2×12 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Alwex, Alwex recycling, Billafrakt, BK Produkter, Balco, Holtab, IKEA, KraftpowerCon, Fogmaker, Xylem, IV Produkt, Outnorth, PEAB, Postnord, Prezero, Profilgruppen, Rottne Industri, Wexiödisk, Volvo CE, Xllnc Nordic, Schenker, DSV, Willo AB, Wilo Nordic, AMB Industri, Venture Design, Getinge desinfection, Cargotec, CGE och Electrolux.

Kurser Poäng
Affärsjuridik med transporträtt 20
E-handelslogistik 15
Flödesekonomi och Lean 30
Företagsekonomi 15
Grundläggande logistik 20
Internationell handel 20
IT-system för logistik 40
Hållbar logistik 20
Lagerstyrning 20
Produktionslogistik 30
Projektledning & projektmetodik 20
Transportplanering och transportekonomi 25
LiA 1 60
LiA 2 60
Examensarbete 20
TOTALT 415

Ansökan stängd

Anmäl intresse, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Intresseanmälan - Logistics Planner

Ansökan - Så går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Behörighetsprov i Matematik 2/B

Saknar du betyg i Matematik 2/B men anser att du har grundläggande kunskaper i Matematik? Då kan vi erbjuda dig att ta ett behörighetsprov för att styrka din behörighet.

Kan vi hjälpa dig?

Så här kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Intresseanmälan

Håll dig uppdaterad och missa inga datum! Skriv upp dig på en intresseanmälan för att säkra att du får den senaste informationen om kommande starter, nya utbildningar och annan information inför ditt kommande YH-val

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Helené Selstam

Utbildningsledare Växjö

“Logistik finns i nästan alla företag och man kan jobba med så mycket. Och sedan gillar jag att man får se hela bilden av företaget – hur allt hänger ihop.”

Mathilda Boxmarkläser till Logistics Planner

“Logistik är så mycket! Det är så häftigt att lära sig hur en liten del kan få stor påverkan på helheten.”

Belmaläser till Logistics Planner

“Mitt jobb är att planera ut godset som kommer in till terminalen till alla varuhus i Danmark, Norge och Island.”

Kimgör sin LiA på IKEA