Byggnadsingenjör – Digitalt byggande

Vill du vara med i byggandet av framtidens hållbara samhälle? Då är yrkesrollen Byggnadsingenjör och utbildningen Byggnadsingenjör Digitalt Byggande rätt för dig.
Som Byggnadsingenjör arbetar du med att planera, designa, konstruera och underhålla byggnader, infrastruktur och andra anläggningar. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Byggnadsingenjör, BIM-samordnare, Projektledare inom byggbranschen eller Digital byggnadsprojektör.

Huvudort:

Luleå

Satellitort (Luleå):

Gällivare
Kiruna
Lycksele
Umeå

Sen anmälan:

t.om augusti

Utbildningen startar:

2024-08-19

Ett konstant behov av byggnadsingenjörer med BIM-kompetens!

I Sverige har bygg- och konstruktionsbranschen traditionellt varit en betydande sektor och har varit involverad i olika projekt, inklusive bostadsbyggande, infrastrukturutveckling, kommersiella byggnader och mer. Det finns vanligtvis ett konstant behov av kvalificerade byggnadsingenjörer för att hantera och övervaka dessa projekt. I dagens byggindustri är den överlägset största påverkande faktorn för företagens lönsamhet förmågan att integrera digitala teknologier som Building Information Modeling (BIM) i byggprocessen.

Det växande behovet av specialiserade Byggnadsingenjörer inom digitalt byggande, kombinerat med den pågående generationsväxlingen inom sektorn, skapar exceptionella möjligheter för våra studenter.

Rollen som Byggnadsingenjör med BIM-kompetens sträcker sig långt bortom traditionella byggprocesser. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i ditt arbete öppnar du upp för möjligheter att arbeta inom miljö- och social hållbarhet. Arbetsmarknaden förutspår en stor efterfrågan på personer med denna kompetens. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik.

Utbildningen Byggnadsingenjör Digitalt Byggande är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom bygg- och konstruktionsbranschen.

Vad gör en Byggnadsingenjör?

En byggnadsingenjör arbetar inom området civilingenjörskonstruktion och fokuserar på olika aspekter av bygg- och konstruktionsprojekt. Deras huvudsakliga uppgift är att planera, designa, konstruera och underhålla byggnader, infrastruktur och andra anläggningar.

Byggnadsingenjörer med BIM-kompetens spelar en central roll i att använda Building Information Modeling (BIM) i bygg- och konstruktionsprojekt. BIM är en digital process som involverar skapandet och användningen av virtuella modeller för att planera, designa, konstruera och underhålla en byggnad eller infrastruktur.

En byggnadsingenjörs primära ansvarsområde omfattar utveckling och implementering av tekniska lösningar för olika byggnadsprojekt, inklusive husbyggnad, installationer och andra infrastrukturella anläggningar. Genom att samordna och övervaka olika faser av byggprocessen säkerställer de att projekten uppfyller gällande tekniska standarder och hållbarhetskrav.

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk plattform och format. Lärandet sker såväl på skolan som online och genom praktik (LIA). Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

Genom satellitformatet för Byggnadsingenjör – Digitalt byggande kommer du 1 gång i veckan att delta i lärarledda lektioner lokalt på satellitorten, samt kompletterar med 2-3 besök i Luleå per termin.Detta ger dig möjlighet att delta i utbildningen från Luleå oavsett om du bor i Norrbotten eller Västerbotten.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra utbildningar inom Bygg & Anläggning och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i matematik 2, kan du antingen genomföra ett online-behörighetstest eller delta i en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Sen anmälan!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan. När du lämnar in en sen anmälan kan du bli erbjuden plats när alla som ansökt i tid har fått chansen. Antagningen sker i datumordning, och pågår ända fram till utbildningsstart!

Snabbfakta

Nästa start
den 19 augusti 2024 för samtliga orter
Sen anmälan
Öppen till och med augusti
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 83 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Genom satellitformat deltar du 1 gång i veckan på lektioner lokalt på satellitorten, samt kompletterar med 2-3 besök i Luleå per termin.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 8+16 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, engelska, matematik och logik. Mer information om hur urvalstestet går till och när de kommer att erbjudas kommer att skickas ut lite längre fram via YH antagning.
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 Yh-poäng
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Svenska 2, Matematik 2/B, Engelska 6/B

Saknar du behörighet?

Matematik 2/B:
Om du saknar betyg i Matematik 2/B finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett digitalt behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Engelska 6/B: 
Om du inte har betyg i Engelska 6/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss via YH-antagning, där får du inloggningsuppgifter och ytterligare information om hur du gör behörighetstestet.

Yrkesroller efter utbildningen

Byggnadsingenjör:
Som byggnadsingenjör inom digitalt byggande spelar du en nyckelroll i att planera och implementera tekniska lösningar för byggprojekt. Din expertis sträcker sig från digital modellering till att säkerställa hållbarhet och effektivitet genom hela byggprocessen.

BIM-samordnare:
I rollen som BIM-samordnare koordinerar du och hanterar Building Information Modeling (BIM). Din uppgift är att optimera och effektivisera byggprocesser genom att säkerställa att olika aktörer arbetar sömlöst med digitala modeller och standarder.

Projektledare inom byggbranschen:
Som projektledare inom byggbranschen är du ledande i att övervaka och organisera olika byggprojekt. Du ansvarar för att leda arbetsgrupper, följa tidslinjer och säkerställa att projektet når sina mål.

Digital byggnadsprojektör:
I rollen som digital byggnadsprojektör planerar och genomför du byggprojekt med en tydlig inriktning på digital teknik. Din kompetens sträcker sig från att skapa digitala modeller till att optimera konstruktioner för att uppnå bästa möjliga resultat.

Specialist hållbart byggande:
Som specialist inom hållbart byggande fokuserar du på att implementera miljövänliga och energieffektiva lösningar i byggprojekt. Du strävar efter att integrera hållbarhetsaspekter i alla skeden av byggprocessen för att skapa långsiktigt ansvarsfulla lösningar.

Kurser

Poäng
Byggteknik – Konstruktiv Projektering

Utforska grunderna i byggteknisk projektering för hus och förstå detaljerna i hur byggnader konstrueras från grunden till tak. Få insikt i dokumentationsprocessen under projekteringsstadiet och förvärva kunskap om de olika faktorer som påverkar projekteringen, såsom myndighetskrav, klimatpåverkan, buller, säkerhet, energi och miljö.

30
BIM A – Digital modellering i byggnadsprojektering

Förvärva färdigheter och kunskaper i användningen av programvaror för byggnadsprojektering. Genom att använda digitala ritverktyg lär du dig att skapa digitala, objektbaserade husmodeller. Utforska användningsområden som ritningsframställning, regelstyrd kollisionskontroll, solstudier, areaberäkningar, mängdförteckningar och renderingar. Utveckla förmågan att skapa olika typer av ritningar baserat på dessa modeller.

25
Byggnadskonstruktion – Grundläggande konstruktionskunskap

Få grundläggande kunskaper inom byggkonstruktion. Efter kursens avslut kommer du att ha förståelse för de krafter som påverkar en konstruktion, hur krafter transporteras genom konstruktionens bärande element och hur dessa element dimensioneras.

40
BIM B – Avancerad digital modellering i byggnadsprojektering

Djupdyk i användningen av programvaror och metoder inom byggnadsprojektering. Förvärva teoretisk och praktisk kunskap om BIM (Building Information Modeling). Genom digitala ritverktyg kommer du att vidareutveckla dina färdigheter i att skapa digitala, objektbaserade husmodeller för olika ändamål. Arbeta med husmodeller för att producera ritningar, renderingar och mängdförteckningar.

25
BIM Metodik – Tillämpa BIM i praktiken

Kombinera och applicera kunskaper från kurserna Byggteknik, BIM A, BIM B och Byggnadskonstruktion. Genom att arbeta i projekteringsgrupper kommer du att skapa och dimensionera stommen för ett komplett hus. Få kännedom om hur BIM praktiskt appliceras genom att skapa modeller för specifika BIM-nyttor.

25
Prissätt din design – Kostnadsanalys i byggprojekt

Få kunskap om att följa och analysera kostnader i ett byggprojekt från förfrågningsunderlag till avstämning och prognos. Utveckla färdigheter inom manuell och digital kalkylering för att modellera, kvalitetssäkra, riskbedöma, tidsplanera och hantera kostnadsstyrning.

25
LIA 1

Introduceras till det dagliga arbetet inom branschen. Hantera arbetsuppgifter, frågeställningar och utmaningar med handledning och självständigt använda programvaror vanliga inom branschen.

40
Installationsteknik – Tekniska system i byggnader

Förstå installationsteknik, inklusive el, VS, kyla, styr, brandlarm/larmsystem och data/tele i byggnader. Få kunskap om konflikthantering, tekniska prioriteringar, ekonomiska incitament och effektiv samordning i installationsprojekt.

20
Byggprocessen – Kunskap om byggbranschen och lagar

Få kunskap om byggprocessen, aktörer och yrkesroller i projekteringsskedet. Efter kursen har du förståelse för lagar och regelverk kopplade till byggprocessen.

20
Entreprenadjuridik – Juridiska aspekter i byggprojekt

Förvärva kunskap om entreprenadrätt, avtalsrätt och offentlig upphandling. Utforska branschöverenskommelser och standardavtal som AB04, ABT06, ABK09 och AMA. Förstå ansvarsfördelningen i olika byggprojekt och konsekvenserna av olika prissättningsmetoder och ändringar.

20
Projektledning och kommunikation – Ledarskap i byggprojekt

Utveckla kommunikativa verktyg och förstå kommunikationens betydelse. Lär dig om projektmetodik, personligt ledarskap, olika projektmodeller, roller, projektfaser och projektekonomi.

25
Hållbart byggande – Miljöcertifiering och klimatberäkningar

Studera miljöcertifieringar för befintliga och nya byggnader, inklusive klimatberäkningar och livscykelanalysberäkningar. Utforska hållbara installationer och tillämpningar av återbruk i byggprojekt.

15
LIA 2

Fortsätt din inlärning genom praktisk erfarenhet. Hantera avancerade arbetsuppgifter och

80
Examensarbete

Denna kurs fokuserar på självständig kunskapsutveckling inom utbildning genom ett praktiskt projekt och rapportskrivning. Målet är att lösa komplexa problem inom studieområdet. Efter kursen förväntas studenten kunna planera och genomföra uppgifter, avgränsa tekniska problem samt presentera och försvara sitt examensarbete med förmåga att ge konstruktiv kritik på andras arbeten.

25
Totalt 415

Praktik (LIA)

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

A&D Arkitektbyrå, NBP AB, Nåiden bygg, Norconsult, Sveriges Byggindustrier, Lindbäcks bygg, Serneke, Skanska, Ramboll, Infrakraft, Sweco AB, PEAB, Bygglovskonsulterna, HC Con AB, Serneke AB m.fl.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Jenny Granström

Utbildningsledare Luleå

Har du allmänna frågor?

Du kan alltid maila oss på hej@nbi-handelsakademin.se så hjälper vi dig vidare!
hej@nbi-handelsakademin.se

Digitaliseringen kommer att få stor påverkan och det kommer att hända mycket i branschen. Vi strävar efter förändrade arbetssätt, och där blir ny teknik och utbildning särskilt viktigt.

Erik RanängerFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten

Vi började mer eller mindre med ett vitt papper och fick möjlighet att tillsammans verkligen skräddarsy utbildningen. Då väcktes mitt eget engagemang på riktigt.

Joakim Perssonprojekteringsledare och VD för a och d arkitektkontor i Luleå

Det känns jättebra! En anledning till att jag valde YH är praktiken – det är jättebra att få komma ut och se vad man gör i yrkesrollen och man lär sig så himla mycket.

Malin Nilssonstuderar till Byggnadsingenjör

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.