Framtidsbranschen med 250 yrkestitlar – NBI/Handelsakademin
Inspiration

Framtidsbranschen med 250 yrkestitlar

Av 13 november, 2020januari 25th, 2023No Comments

De kallas ofta för “Byggubbar”. Men när man pratar med Erik Ranängen får man en annan, mer rättvisande bild av folk som jobbar i byggbranschen.

– Byggbranschen är en stor och viktig bransch. Vi är samhällsbyggare – vi bygger vägarna du färdas på, huset du bor i, arbetsplatsen du jobbar på, restaurangen där du äter, säger Erik.

Erik Ranängen, föreningsansvarig för Byggföretagen i Norrbotten är spänd på Bygg 4.0.

Han har jobbat som bransch och föreningsansvarig för Byggföretagen i Norrbotten sen i slutet av april i fjol. Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsbranschen. De jobbar för att göra branschen sund, säker och attraktiv.

– Jag läser på er sajt att ni vill bygga Sverige på schyssta grunder och strävar efter att bygga Sverige hållbart. Vad menas med det?

– Vi vill bygga hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Det ska inte var för dyrt att bygga, och vi vill bygga mer miljösmart. Kollektivavtalen ska vara bra, vi ska följa lagar och regler, betala skatt och försöka minska vår klimatpåverkan ännu mer. Men vi strävar också efter förändrade arbetssätt, och där blir ny teknik och utbildning särskilt viktigt. Det ska finnas bra utbildningar och jobb sen, säger Erik.

Relevans och praktik viktigast

– Du sitter i styrgruppen för Handelsakademins YH-utbildningar Byggnadsingenjör  i Luleå. Vad innebär det arbetet i praktiken?

– Vi går igenom olika områden som rör utbildningen. Det är ett sätt att säkra att det blir en bra och relevant utbildning som efterfrågas av branschen och att byggföretagen kan erbjuda LiA-platser, så att de studerande får praktisk erfarenhet.

Bygg 4.0

– Ny teknik påverkar i stort alla branscher och även byggbranschen står inför stora förändringar. Vad ser du hända i branschen de kommande åren?

– Digitaliseringen kommer att få stor påverkan och det kommer att hända mycket i branschen. Man talar mycket om Industri 4.0, och jag är spänd på vad Bygg 4.0 kommer att innebära. Vi ligger långt fram på många sätt, men inom vissa områden ligger vi efter. Bygg är en komplicerad process med många inblandade. – hur kan man få flödet att funka bättre? Visualiseringen kan bli bättre, så att alla inblandade har samma bild och förstår hur det fungerar och hänger ihop. Den nya tekniken BIM är en del av detta , att man digitalt tar vara på all information och att den får följa med i hela processen.

Mycket goda chanser till jobb

– Hur ser du på möjligheterna att få jobb i branschen framöver?

– Det är stor brist på kompetens inom alla möjliga yrken inom bygg. Vi har haft en lång tid av högkonjunktur och mycket ska byggas. Göteborg, Stockholm och inte minst norra Sverige har stora byggprojekt och infrastrukturprojekt på gång. Samtidigt har vi stor brist på personal, så här i Luleå är möjligheterna mycket goda.