Branschen där ingenting är vad det brukade vara – NBI/Handelsakademin
Inspiration

Branschen där ingenting är vad det brukade vara

Av 14 februari, 2023augusti 31st, 2023No Comments

När pandemin kom blev det tvärnit för inköp och supply chain. Men det var bara början på en mardröm som vi ännu inte sett slutet på.

Hur vill du summera händelseförloppet de senaste åren i branschen?

– Pandemin bromsade in leveranskedjorna och skalade ner produktionerna och samtidigt tömde man sina supply chains på material. Sen när man kickar igång verksamheten igen och vill komma tillbaka till det ”normala” så står alla containrar i Europa. Det tar 4-6 veckor att skicka dem till Kina och lika lång tid att få dem att komma tillbaka igen. Priserna på containrar gick upp 800 procent under den här perioden. Sen har vi transportkostnaderna, som har ökat väldigt mycket, både på flyg och sjöfart. På grund av kriget och sanktionerna mot Ryssland kan man inte köra på järnväg genom Ryssland längre, utan godset får gå sjövägen istället. Finns det inte kapacitet så kommer priserna att gå upp även där.

Vi talar med en av våra samarbetspartners, Sourcian Partner, närmare bestämt med deras VD och grundare, Ted Nordquist, som brinner för inköp och supply chain. I fjol utsågs de till Gasellföretag och som hjälper företag att öka sin lönsamhet genom att erbjuda behovsanpassade inköps- och logistiklösningar. Som vår partner är han också glad att kunna påverka innehållet i utbildningen Inköp & Supply Management och Logistics Planner. Med erfarenhet från sina 20 år i branschen är han en självklar och ovärderlig partner för oss på NBI/Handelsakademin. Vi vill veta hur han ser på nuläget och framtiden i en bransch som drabbats hårdare än många andra av de senaste årens världshändelser.

 

Äntligen står Inköp och supply chain högst på ledningens agenda

Hur känns det i magen när man inser att ingenting var som det brukade vara?

– Det är tråkigt att det ska behövas en pandemi och krigsproblem, men nu står äntligen inköp & supply chain högt på agendan i ledningsgrupper på många företag. En bransch med en så stor affärspåverkan borde fått större fokus långt tidigare. Men det är först när man lider som man känner att man behöver göra något, och då är det väl nu. Det beror naturligtvis delvis på den turbulenta tid som råder just nu, men även t.ex. teknikskiftet påverkar i hög grad. Fordonsindustrin och många andra går från fossila bränslen till elektrifiering och måste sadla om. Det är stor skillnad på att köpa ett batteri – mycket mer komplext. Här uppstår andra frågor som måste besvaras, till exempel var bröts kobolten?

Jag gissar att ni har tvingats fatta snabba beslut och anpassa er till nya förhållanden?

– Javisst har vi det, ihop med alla andra företag! Med en pandemi under två års tid så har vi nu råvarubrist, komponentbrist, kapacitetsbrist och leveransförseningar, så vi har tvingats tänka om på många plan. Det gäller att hålla koll på riskerna och tätare se över inköpsstrategin. I 20-30 år har inköp oftast styrts av lägsta pris. I dag prioriteras tillgänglighet före pris i vissa fall. Vi ser också att levnadsstandarden i Asien har höjts, och många svänger nu om sina leverantörer och försörjningskedjor samt tittar på dual sourcing med en huvudleverantör I t.ex. Kina med uppbackning av en lokal leverantör i Europa.

 

Nya krav väntar

Miljörörelsen växer och krav även på det och andra områden ökar. Hur påverkas ni av det?

– Helt rätt. Det kommer att ställas större krav på hållbarhet, både lagkrav och riktlinjer. Det kan till exempel handla om spårbarhet eller garantier för att det inte rör sig om barn- eller slavarbete. Så förutom följderna av pandemin och krigsutbrottet har vi de mer långsiktiga kraven att jobba med. Så min rekommendation är att om du ska byta leverantör nu – till en i t.ex. Europa – bör du absolut ta med dessa mer långsiktiga krav i beräkningen. Jag skulle säga att större bolag har både organisationen och kunskapen för detta, men mindre företag kommer att bli väldigt involverade och bli påverkade eftersom de är underleverantören. Kraven hamnar på de stora men drabbar även de mindre, som inte tänker på det just nu. Nu handlar det bara att få hem material.

 

Kompetensbrist hotar

Hur ser du på behovet av kompetens i branschen framöver?

– Det är självklart stort. Vi har en ständig generationsväxling i vår bransch, och jag vill se välutbildade nyanställda, för startsträckan är ganska kort och man kastas in direkt in jobbet. Operativt inköp och administrativ logistik kommer att digitaliseras mer och mer. Man vill inte lägga en mänsklig resurs på det utan helst kunna styra parametrar digitalt istället.

Vilka är riskerna med att inte ha kompetenta medarbetare?

– Jag skulle säga att om vi inte har rätt kompetens i Sverige så finns risken i det långa loppet att bolag flyttar utomlands för att kompetensen finns någon annanstans. Göteborg är exempelvis ett av världens starkaste tech center där mycket av utvecklingen sker och där behöver vi inom Inköp och Supply Chain kunna stötta dem på rätt sätt.

Vilka likheter och skillnader ser du mellan våra storstadsregioner?

– Malmö är mer logistiktungt, medan Göteborg har mycket teknikutveckling med tech centrum, mycket produktion och nyligen beslutades att bygga en ny batterifabrik. I Stockholm finns fler huvudkontor, där man jobbar och tar större strategiska beslut.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser att man behöver jobba mer med riskhantering på bolagsnivå och inom inköp och supply chain, att se över sin riskexponering och att minimera riskerna framöver. Inköpare behöver jobbar nära produktutveckling, där man förutom leverantörs- och kostnadsfokus kan man ha med sig hållbarhetskraven. Om det blir brist på någon råvara, kan vi då välja något annat istället? Många stora bolag jobbar så att inköp/kommersiellt ansvarig sitter med tidigt i produktutvecklingen för att styra mot önskade leverantörer. Här behöver man ha teknisk förståelse för att kunna styra produktutveckling mot hållbarhet och hållbara leverantörer. Det finns stora möjligheter i allt som sker nu inom inköp och supply chain! Vi går en spännande tid tillmötes.

Tack för din tid och ditt engagemang, Ted. Vi hoppas att det ljusnar snart och att solen går upp över inköp och supply chain.