Logistics Planner

Vill du jobba med att planera och effektivisera material- och informationsflöden? Utbildningen Logistics Planner ger dig kompetens att arbeta som t ex logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator och Supply Planner.

Ort
  • Växjö
Nästa start
  • Besked om utbildningsstart 14 januari
Längd
  • 83 veckor, YH-examen
Studiestöd
  • CSN-berättigad
  • Avgiftsfri utbildning

I rollen som Logistics Planner kommer du att arbeta med att planera, styra och kontrollera material-, informations- och betalflöden. Du arbetar utifrån en helhetssyn, det vill säga allt från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund.

Logistik är en central funktion som i hög grad påverkar lönsamheten i ett företag. Betydelsen av effektiv logistik ökar och sprids till allt fler branscher. När E-handeln ökar, ökar också behovet av distribution både i Sverige och utomlands, och det ställer allt högre krav på effektivitet och flexibilitet.

Yrkesroller efter utbildningen

– Logistiker
– Logistikplanerare
– Logistikkoordinator
– Supply planner

Dina möjligheter till jobb

Det råder stor efterfrågan på skickliga logistiker med både teoretisk och praktisk kompetens och bra problemlösningsförmåga.

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

YH-examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 Yh-poäng
Studieform
Heltid dagtid, 83 veckor/2 år. Platsbunden i Växjö. Vi genomför våra utbildningar genom en mix av nätbaserat lärande, lärande i våra lokaler och lärande i arbete.
Lärande i arbete (LiA)
Totalt 24 v i 2 perioder à 12 v
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i svenska, matematik, engelska och excel.
Förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i svenska 2, matematik 2, engelska 6.
Övrigt
Alla våra YH-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (2×12 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Några av våra partnerföretag:

Anebyhus, BK Produkter, Emballator, Enertech Fresh, Getinge Disinfection, Holtab, Invacare, IV Produkt, Lammhults Möbel AB, Orthex Group, Outnorth, PEAB, Postnord Strålfors, Profilgruppen, Skanska hus, Trensum, Wexiodisk, Volvo Construction Equipment, Xllnc Nordic.

Affärsjuridik med transporträtt 20
E-handel 15
Flödesekonomi och Lean 30
Företagsekonomi 15
Grundläggande logistik 20
Internationell handel 20
IT-system för logistik 40
Kvalitet, miljö och hållbarhet 20
Lagerstyrning 20
Produktionslogistik 30
Projektledning & projektmetodik 20
Transportplanering och transportekonomi 25
LiA 1 60
LiA 2 60
Examensarbete 20
TOTALT 415

Logistik finns i nästan alla företag på ett eller annat sätt och man kan jobba med så mycket. Och sedan gillar jag att man får se hela bilden av företaget – hur allt hänger ihop.

Mathilda BoxmarkStuderande på Logistics Planner

Besked om start 14 januari

Anmäl intresse, så får du mail från oss.

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Sandra Kellander

Utbildningsledare Växjö

Tommy Porselius

Tommy Porselius

Utbildningsledare Växjö

“Logistik handlar om att förstå helheten och se flöden och händelser i större perspektiv, för att verksamheten ska flyta i rätt riktning och rätt vara eller tjänst ska nå slutkunden i tid. Eftersom allt fler företag satsar på hållbarhet blir även din roll som logistiker ofta inriktad på hållbarhet med uppgift att kombinera miljö-, effektivitets- och kostnadstänk för att ta fram välfungerande logistik med hållbarhet i fokus.”

Tommy PorseliusUtbildningsledare NBI/Handelsakademin, Växjö