Utbildningar inom Bygg & Anläggning

En utbildning till anläggningsingenjör på yrkeshögskolan är mer praktiskt inriktad och fokuserar på att förbereda de studerande för specifika yrkesroller inom anläggningsbranschen. Kurserna är praktiskt inriktade och inkluderar även längre perioder av lärande i arbete på företag i arbetslivet.
En kompetens som i allt högre grad efterfrågas av branschen är inom BIM (Building Information Modeling) vilket är en kritisk framgångsfaktor för hållbart byggande och för att kunna verka för en grön omställning. I våra utbildningar läggs stor vikt på praktisk kompetens inom BIM som också ger möjlighet att arbeta inom flera olika yrkesroller.

Några av våra partnerföretag

Sweco, Xymbiotec System, Nolliplan, Planbab, A&D Arkitektbyrå, NBP AB, Nåiden bygg, Norconsult, Sveriges Byggindustrier, Lindbäcks bygg, Serneke, Skanska

Några av våra partnerföretag

Sweco, Xymbiotec System, Nolliplan, Planbab, A&D Arkitektbyrå, NBP AB, Nåiden bygg, Norconsult, Sveriges Byggindustrier, Lindbäcks bygg, Serneke, Skanska

Många möjligheter med BIM

Ny teknik förändrar hela byggbranschen och Ahmed Jaff satsar på BIM.
Drömutbildningen till Byggnadsingenjör
De fick möjlighet att verkligen skräddarsy utbildningen.
Framtidsbranschen med 250 yrkestitlar
Stor brist på kompetens inom alla möjliga yrken inom bygg.
Svårt att välja?
Malin gick på magkänsla

“I ledningsgruppen för utbildningen går vi igenom olika områden som rör utbildningen. Det är ett sätt att säkra att det blir en bra och relevant utbildning som efterfrågas av branschen, och att byggföretagen kan erbjuda LiA-platser, så att de studerande får praktisk erfarenhet.”

Erik RanängerFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten
Ta första steget mot din framtid

Missa inga viktiga datum

Gör en intresseanmälan
Såhär ansöker du

Påbörja resan mot ditt nya arbetsliv

Till Ansökan