Byggnadsingenjör digitalt byggande

Vill du spela en nyckelroll för att bygga framtidens hållbara samhälle? Utbildningen Byggnadsingenjör digitalt byggande ger dig kompetens att arbeta som byggnadsingenjör, digital byggnadsprojektör, BIM- och 3D/CAD-samordnare eller projektledare inom byggbranschen.

Ort & kursstart
  • Luleå, 2022-o8-23
Sista ansökan
  • 15 maj
Längd
  • 80 veckor, YH-examen
Studiestöd
  • CSN-berättigad
  • Avgiftsfri utbildning

Hur vi bygger blir allt viktigare för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Samtidigt pågår en digitalisering inom byggbranschen och kompetens inom digitalt byggande efterfrågas allt mer.

Som byggnadsingenjör medverkar du i byggprocessens olika delar, från idéutveckling till färdigställande och underhåll. Det innebär att du som utbildad byggnadsingenjör har möjlighet att arbeta inom de flesta av byggbranschens områden, t ex husbyggnadsteknik, installation- och klimatanläggningar i fastigheter, vägar, broar samt vatten- och avloppsteknik.

Förmågan att identifiera och lösa problem och att använda olika IT-verktyg är några egenskaper som du har nytta av i arbetet som byggnadsingenjör. Du arbetar med att till exempel projektera, konstruera, producera och förvalta, oftast i samverkan med arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och myndigheter.

Yrkesroller efter utbildningen

– Byggnadsingenjör
– Digital byggnadsprojektör
– Projektledare byggnad
– BIM- och 3D/CAD-samordnare

Dina möjligheter till jobb

En byggnadsingenjör med digital kompetens har en viktig roll att spela i utvecklingen av arbetsprocesser och metoder inom byggbranschen framöver. Det finns också goda möjligheter att ta sig vidare i karriären till nya utmaningar och högre befattningar. Vill du ha en nyckelroll för att bygga framtidens hållbara samhälle?

Utbildningsform

Vår undervisningsform är en mix av nätbaserat lärande, lärande i klassrum och lärande i arbete. Utbildningen är en heltidsutbildning med lärarledda lektioner online och fysiska träffar, självstudier, grupp- och projektarbeten samt lärande i arbete (LiA) ute på företag. I alla kursen utom LiA, kommer du som regel att ha 2-3 schemalagda dagar per vecka som är en blandning av undervisning online och på skolan. Övriga dagar ägnar du åt självstudier, då du själv kan planera din tid. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

YH-examen
Yrkeshögskoleexamen, 415 Yh-poäng
Studieform
Heltid dagtid, 83 veckor/2 år. Platsbunden i Luleå. Vi genomför våra utbildningar genom en mix av nätbaserat lärande, lärande i våra lokaler och lärande i arbete.
Lärande i arbete (LiA)
Totalt 24 v i 2 perioder à 12 v
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt prov i särskilt prov i svenska, engelska, matematik och logik
Förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i svenska 2, E i Matematik 2/B samt E i engelska 6/B.
Övrigt
Alla våra YH-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (8 + 16 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Några av våra partnerföretag:

A&D Arkitektbyrå, NBP AB, Nåiden bygg, Norconsult, Sveriges Byggindustrier, Lindbäcks bygg, Serneke, Skanska

Byggteknik 30
BIM A 25
Byggkonstruktion 40
BIM B 25
BIM Metodik 25
Prissätt din design 25
LiA 1 40
Installationsteknik 20
Bygg- & förvaltningsprocessen 20
Entreprenad juridik 20
Projektledning & kommunikation 25
Hållbart byggande 60
LiA 2 80
Examensarbete 25
TOTALT 415

Ansök här!

Klicka på länken för att komma till yh-antagning.se, där du gör din ansökan.

Byggnadsingenjör - Luleå

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Jenny Granström

Utbildningsledare Luleå

Digitaliseringen kommer att få stor påverkan och det kommer att hända mycket i branschen. Vi strävar efter förändrade arbetssätt, och där blir ny teknik och utbildning särskilt viktigt.

Erik RanängerFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten

Vi började mer eller mindre med ett vitt papper och fick möjlighet att tillsammans verkligen skräddarsy utbildningen. Då väcktes mitt eget engagemang på riktigt.

Joakim Perssonprojekteringsledare och VD för a och d arkitektkontor i Luleå

Det känns jättebra! En anledning till att jag valde YH är praktiken – det är jättebra att få komma ut och se vad man gör i yrkesrollen och man lär sig så himla mycket.

Malin Nilssonstuderar till Byggnadsingenjör