Digital redovisningsekonom/konsult med löneadministration

Vill du jobba med bokföring och ekonomisk redovisning? Utbildningen till Redovisningsekonom med löneadministration dig kompetens i rollen som t ex redovisningsekonom, ekonomiassistent eller löneadministratör.

Ort & kursstart
  • Distans (Luleå) 2021-08-16
Ansök senast
2021-05-16
Längd
  • 85 veckor, YH-examen
Studiestöd
  • CSN-berättigad
  • Avgiftsfri utbildning
Öppet Hus

Utbildningen Redovisningsekonom med löneadministration vänder sig till dig som trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta, både inom och utanför verksamheten. Det passar dig som är strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv.

En redovisningsekonom arbetar med bokföring och ekonomisk redovisning i företag eller andra typer av verksamheter. Ditt ansvar är att att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas korrekt och betalas i rätt tid. Du kommer också att hantera alla in- och utbetalningar samt delta i arbetet med bokslut och årsredovisning.

Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör beräkningar av hur stora intäkter och utgifter för en viss tidsperiod bör vara för att nå lönsamhetsmålen.

Yrkesroller efter utbildningen

– Redovisningsekonom
– Redovisningskonsult, bokföring, fakturering
– Redovisningskonsult, bokslut, deklaration
– Redovisningsassistent
– Ekonomiassistent

Dina möjligheter till jobb

Möjligheterna är stora för ekonomer och arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av företag som du jobbar på. Efter några år i praktiken kommer du att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF:s och FAR:s krav. Du kommer även att kunna säkerställa kvaliteten i ditt arbete genom kunskap om REKO och god redovisningssed.

YH-examen
Yrkeshögskoleexamen, 425 Yh-poäng
Studieform
Heltid dagtid, 85 veckor/2 år på distans med fysiska träffar i Luleå mellan kurserna. Avgiftsfri, berättigar till studiemedel.
Lärande i arbete (LiA)
Totalt 22 v, 10 v + 12 v
Urval
Vid många sökande görs ett urval via särskilt prov i Engelska, Matematik, Svenska och Excel. Ekonomiprogram ger extra urvalspoäng.
Förkunskaper
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i matematik 2 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

22 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder (10 + 12 v) ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Några av våra partnerföretag:

Revisionären, Bodens Kommun, Aspia, Money Revision AB, Försvarsmakten, Region Norrbotten.

Beskattningsrätt 50
Ekonomistyrning 25
Examensarbete 25
Grundläggande företagsekonomi 25
Handelsrätt 50
IT-stöd och rapportering av information 15
LiA 1 50
LiA 2 60
Löneadministration 60
Redovisning 1 – Inköp och försäljning 25
Redovisning 2 – Externredovisning 25
Redovisning 3 – Redovisningssystem 25
Redovisning 4 – Bokslut och analys 25
Totalt 425

0

Redovisningsekonom med löneadministration var en jättebra utbildning och jag har lärt mig så mycket.

Charlotte Ceder Öhlundbytte skidkarriären mot redovisningsbranschen

Ansök här

Skicka in din ansökan senast 16 maj.

Redovisningsekonom/konsult med lön - distans (Luleå)Öppet Hus - läs mer

Bli företagspartner

Läs mer om Lärande i Arbete (LiA) och hur ert företag kan vara med och säkra morgondagens kompetens.

Kontaktpersoner

Sara Lindberg

Utbildningsledare Luleå

“Redovisningsekonom med löneadministration var en jättebra utbildning och jag har lärt mig så mycket – det märkte jag redan på praktiken. Jag har fått jobb också som redovisnings- och lönekonsult, så det känns super.”

Charlotte Ceder ÖhlundRedovisningsekonom