Bli partnerföretag

Vad är en avsiktsförklaring?

Yrkeshögskoleutbildningar karaktäriseras av ett nära samarbete med företag och organisationer, både vad gäller relevant utbildningsinnehåll och för de så viktiga praktikperioderna – LiA (Lärande i Arbete).

Vi ansöker hos Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta våra Yrkeshögskoleutbildningar. Under normala förhållanden är en av de viktigaste delarna i denna ansökan en avsiktsförklaring från företag, där ni uppger hur ni skulle kunna stötta utbildningen genom att erbjuda till exempel LiA-platser (praktik), delta i utbildningens ledningsgrupp, föreläsa, erbjuda studiebesök och eventuellt anställa studenter.

Är ni intresserade av att medverka som partnerföretag, kontakta Stefan Johansson här. 

“Samarbetet med företag och organisationer är otroligt viktigt för att vi ska utbilda precis den kompetens som efterfrågas i arbetslivet.”

Stefan JohanssonUtvecklingsansvarig NBI/Handelsakademin