Framtidens yrkeskompetens

Yrkeshögskoleutbildningar karaktäriseras av ett nära samarbete med företag och organisationer, både vad gäller relevant utbildningsinnehåll,  praktik (Lärande i Arbete) men inte minst genom att beskriva behovet av kompetens och yrkesroller nu och i framtiden.

Varje år ansöker vi till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Arbetslivets medverkan är en grundpelare för utbildningsformen YH för att säkra relevant och aktuell kompetens som kan stärka konkurrenskraften hos företag och organisationer. Vi värdesätter därför om du och ditt företag är med i våra samtal, workshop och Advisory Boards, för att identifiera framtidens krav på kompetens och yrkesroller.

“Samarbetet med företag och organisationer är otroligt viktigt för att vi ska utbilda precis den kompetens som efterfrågas i arbetslivet.”

Camilla VerngrenYH-Chef, NBI/Handelsakademin