Nära samarbete med näringslivet

Vår strävan är att göra skillnad och förändra livet för människor. Vi vill skapa en bättre framtid och konkurrenskraft för människor och företag genom utbildning, utveckling och upplevelser i en trygg och personlig miljö.

Under våra 25 år har vi utbildat flera tusen personer inom bland annat Handel, Inköp, Logistik, Ekonomi, IT/Tech, Bygg- och Anläggning. Lång erfarenhet och starka samarbeten med näringslivet har gett oss de rätta verktygen att hjälpa våra studerande att utvecklas och nå sina mål, samtidigt som företag kan rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Med en god kvalitet i genomförandet och ett näringsliv som står bakom våra utbildningar ger Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) oss nytt förtroende varje år att bedriva yrkeshögskoleutbildningar.

Vårt utbud av utbildningar växer stadigt, liksom vårt starka nätverk av partnerföretag som är delaktiga i utvecklingen och genomförandet av våra utbildningar. Vi erbjuder 2-åriga YH-program för personer som vill kvalificera sig för ett nytt yrke samt kortare YH-kurser som vänder sig till yrkesverksamma som vill utvecklas och bli bättre i sin roll. NBI/Handelsakademin finns på flera orter; Göteborg, Malmö, Luleå, Växjö och Halmstad, med totalt ca 800 studerande.

1200

deltagare

26

studerande

6

medverkande företag

Fördelar med att delta

1

Introducera er- och träffa framtida kollegor

Många av de företag NBI/Handelsakademins studerande genomför sin LIA på ser det som en effektiv kanal att kunna rekrytera aktuell och kompetent personal. Det är på så sätt en ”win-win” för både den studerande som företaget. Genom att medverka på våra företagsdagar får ni första tjing på framtidens arbetsresurser!
2

Naturlig rekryteringskanal

Skapa en naturlig rekryteringskanal och få möjligheten att presentera ert företag och de behov som ni har inför framtiden.
3

Ökad kännedom

Ta möjligheten att presentera er för våra studerande, och öka kännedomen om ert företag. Berätta mer om varför just ni är en attraktiv arbetsgivare!
4

Framtida kompetens genom LIA

Hitta er nya kollega och utbilda framtida kompentens genom Lärande I Arbete (LiA). Bygg en djupare förståelse bland våra studerande för vilka yrkesroller och krav på kompetens som finns på arbetsmarknaden.

TEST HÄR UNDER