Var med och säkra framtidens kompetensförsörjning!

Varje år ansöker vi till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) om att få bedriva yrkeshögskole-utbildningar. Arbetslivets medverkan är en grundpelare för utbildningsformen för att säkra relevant och aktuell kompetens som kan stärka konkurrenskraften hos företag och organisationer. Vi värdesätter därför oerhört mycket att du och ditt företag är med och påverkar samt säkrar framtidens kompetensförsörjning genom att besvara några frågor.

Kort om enkäten

Dina svar kommer vi att använda som underlag för själva ansökan till myndigheten. När vi har lagt in uppgifterna kommer du att få ett mejl från myndigheten där du skall bekräfta, endast genom ett knapptryck, att uppgifterna är korrekta.

Om du har några frågor kontaktar du den av oss som har skickat länken till dig.

Ett stort tack för din medverkan och att du bidrar till att säkra framtidens kompetensförsörjning!

Såhär gör du

1. Läs igenom den beskrivning av utbildningen som du har fått innan du börjar.
2. Välj i rullistan den utbildning som du skall besvara frågor för
3. På sista frågan är vi tacksamma om ni beskriver behovet av yrkeskompetensen och utbildningen, sett både utifrån ert eget behov och utifrån ett branschperspektiv
4. Tänk på att de uppgifter du lämnar till oss inte är bindande utan endast en uppskattning

Med vänlig hälsning,
Jörgen Bergström
Vice VD NBI/Handelsakademin

Enkät – YH Program