Kompetensutveckla inför framtiden – NBI/Handelsakademin
Inköp & LogistikInspirationKursUtbildare

Kompetensutveckla inför framtiden

Av 18 september, 2023april 29th, 2024No Comments

För många yrkesverksamma kan tanken på att återvända till skolbänken vara skrämmande. Men i en värld som ständigt förändras, där kraven på kompetens och expertis ökar, kan det vara en nödvändig och givande resa. Vi har satt oss ner med Maja Bilic, Hållbarhets- och utbildningsansvarig på Sourcian Partner, som har varit med och format våra nya kurser Sustainable Procurement & Sustainable Supply Chain Transformation. Maja har en gedigen bakgrund inom Inköp,  och delar sina erfarenheter och insikter om inköp, hållbarhet och förändringsledning samt berättar lite mer om kurserna

Vad ser du som de största riskerna om man inte investerar i kompetensutveckling inom inköp?

– Den största risken är att organisationen blir föråldrad och inte kan möta de förändringar som väntar. Lagar och regler kommer att ändras, och om man inte är i framkant kan det vara svårt att komma ikapp senare. Dessutom kan det leda till att inköpsorganisationen tappar i kvalitet och effektivitet. De kurser som vi nu startat upp tillsammans med NBI/Handelsakademin syftar till att ge inköpare verktygen de behöver för att möta de förändrade kraven på inköp. Idag förväntas inköpare ha en bredare kompetensportfölj som inkluderar hållbarhet och digitala verktyg. Våra kurser hjälper dem att bygga en stark och anpassningsbar inköpsorganisation.

Sustainable Procurement & Sustainable Supply Chain Transformation låter ganska snarlika. Skulle du kort kunna förklara skillnaden mellan kurserna?

– Det kan jag absolut göra. Kurserna är faktiskt väldigt olika! Sustainable Procurement fokuserar på att integrera hållbarhet i hela inköpsprocessen och är lämplig även för nyare inköpare. Vi börjar med att förstå vad hållbarhet innebär, och vad man behöver ta hänsyn till när det gäller att göra en hållbar upphandling eller ett hållbart inköp. Sustainable Supply Chain Transformation är inriktad på förändringsledning inom organisationer. Här går vi igenom hur man analyserar och omstrukturerar sin leverantörskedja för att möta nya utmaningar och förändringar på marknaden. Denna kurs är mer strategisk och kräver minst två års erfarenhet för att kunna delta i. Båda kurserna är användbara för olika nivåer av inköpare och även för andra roller som materialplanerare eller master data-specialister. De ger breda färdigheter som kan tillämpas i olika delar av inköpsarbetet.

Specialisering inom Hållbarhet-  En Nyckel till framgång

Hur ser du på behovet av kompetensutveckling inom Inköp? 

-Om företag inte investerar i att utveckla kompetensen hos sina anställda finns det flera risker att ta hänsyn till. För det första finns risken att en inköpsorganisation stagnerar och inte kan anpassa sig till de förändringar då omvärlden ställer krav. Detta kan leda till en ineffektiv hantering av inköpsfunktionen och en försämring av organisationens förmåga att leverera mot uppsatta mål. För det andra kan det innebära att företag blir oväntat drabbade av nya lagar och regler som de inte tidigare har förberett sig för. Eftersom många av dessa lagar kan ha en fördröjd påverkan, är det viktigt att agera proaktivt och se till att företag är i linje med framtida krav. Den tredje aspekten som jag tycker att arbetsgivare ska ta hänsyn till är hur kompetensutveckling bidrar till medarbetarnöjdhet. Det finns många vinster i att låta sin medarbetare växa och utvecklas.

Kort om Sustainable Supply Chain Transformation

Sustainable Supply Chain Transformation fokuserar på förändringsarbete inom inköpsorganisationer och strategiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen är ett kraftfullt verktyg för att förbereda yrkesverksamma för att ta ledarrollen inom förändringsarbete inom inköpsområdet. ”Det är viktigt att förstå att inköpsorganisationer ständigt genomgår förändringar och implementeringsprojekt av olika slag”, poängterar Maja. ”Det här programmet ger inte bara kunskap om data och hållbarhetsanalyser utan utrustar också deltagarna med färdigheter att vara projektledare för sådana förändringsinitiativ.”

Programmet inkluderar också grundläggande kunskap om strategiskt inköp, vilket är värdefullt för de som arbetar inom inköp men kanske har en annan grundutbildning, som ekonomi. Att förstå de grundläggande principerna för strategiskt inköp är avgörande för att effektivt hantera leverantörskedjor och bidra till organisationens övergripande hållbarhetsmål.

Kort om Sustainable Procurement

I en tid där organisationer ständigt strävar efter att minska sin miljöpåverkan och öka sitt samhällsansvar har specialisering inom hållbar upphandling blivit allt viktigare.  ”Hållbar upphandling är verkligen något som jag tror kommer att bli en specialistroll i många organisationer”, berättar Maja.

Det ökande intresset för specialister inom hållbar upphandling är en följd av de komplexa utmaningar företag ställs inför när de försöker införliva hållbarhetsaspekter i sina inköpsbeslut. Denna specialisering är värdefull, inte bara för att minska en organisations miljöpåverkan utan även för att skydda dess varumärke och förtroende hos kunder och intressenter. Maja fortsätter ”Det handlar inte längre bara om att spara pengar eller se till att produkter finns på hyllan. Det handlar om att vara varumärkesskyddande och säkerställa att företag inte hamnar i trubbel på grund av bristande insyn i sin leverantörskedja”

 

Kompetensutveckling som Framtidssäkring

Hur skulle du beskriva att vi har anpassat kurserna för att göra de så tillgängliga som möjligt? 

-Eftersom vi vet att våra deltagare kan ha olika arbets- och livssituationer har vi  anpassat kurserna för att vara flexibla och tillgängliga för yrkesverksamma som arbetar parallellt med sina studier. Allt kursmaterial finns inspelat så att deltagarna kan gå igenom det i sin egen takt och i enlighet med sina egna scheman. Detta är särskilt värdefullt för dem som har fulla arbetsdagar och andra åtaganden. Det innebär att man kan anpassa studierna efter sina egna behov och tidsramar.

Investeringen i utbildning inom hållbarhet och förändringsledning ger individer möjligheten att specialisera sig och organisationer förmågan att effektivt hantera sina inköpsfunktioner i en föränderlig värld. Att inte fortsätta utbilda medarbetare inom detta område kan leda till risker som organisationer inte har råd att ta. För organisationer innebär investeringen att de kan hålla medarbetarna uppdaterade och förberedda på att möta framtida utmaningar och regler inom hållbarhetsområdet, vilket i sin tur skyddar deras varumärken och rykten. Med andra ord är investeringen i denna utbildning en framtidssäkring för både individer och organisationer.

Har du ett sista råd till den som är intresserad av att läsa kurserna? 

-Jag skulle säga att det är viktigt att fortsätta bygga sitt nätverk och vara öppen för att samarbeta med andra. Dessutom är det viktigt att vara beredd på förändring och att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom inköpsvärlden, särskilt med tanke på de kommande lagarna och reglerna. Det är en spännande tid att vara inköpare med fokus på hållbarhet. Hållbarhetskompetens inom inköp kommer att bli en specialistroll, och dessutom kommer det att vara en nyckelkompetens för inköpare. Att ha dessa kunskaper ger en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Tack för din tid och ditt engagemang Maja. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla & stärka framtidens inköpsorganisationer!