Effektiv inlärning för en ny yrkesroll – NBI/Handelsakademin
InspirationProgramYrkeshögskolan

Effektiv inlärning för en ny yrkesroll

Av 30 november, 2021april 26th, 2024No Comments

Vårt mål är att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande. Därför arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk modell, som bygger på forskning om effektivt lärande, motivation och anställningsbarhet.

Hos oss får du utveckla ditt teoretiska och praktiska kunnande genom att

• träffas fysiskt med medstuderande
• delta i undervisning online
• samarbeta, diskutera och reflektera
• lösa uppgifter självständigt och i grupp
• göra praktik på en arbetsplats – LiA, lärande i arbete

Vår pedagogiska modell består av fem huvuddelar:

Yrkesrelevanta kunskaper och färdigheter för din yrkesroll

Yrkesrelevant kunnande bidrar till att du ökar dina möjligheter att få bra LiA platser och arbete inom rätt bransch.
I undervisningen ska det vara tydligt för dig som studerande hur och varför den kunskap eller de förmågor som du arbetar med är relevanta för din kommande yrkesroll. Detta förstärks under dina viktiga LiA-perioder.

Färdigheter och förmågor som gör dig anställningsbar

Utöver specifika kunskaper finns det generella färdigheter och förmågor som värderas högt i arbetslivet. Exempel på detta är kommunikativ kompetens, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, flexibilitet och digital kompetens.

På NBI-Handelsakademin ser vi det personliga mötet som ytterst värdefullt för att utveckla dessa förmågor. Vid möten IRL får du också möjlighet att bygga professionella nätverk – ännu en avgörande faktor på arbetsmarknaden.

Effektiva undervisningsformer hjälper dig att minnas

Några saker är avgörande för att lära sig för livet och inte bara för stunden. Till exempel handlar det om att man sprider ut sina studier över tid, repeterar regelbundet, bearbetar och utvecklar sin förståelse på olika sätt och knyter an till konkreta exempel.

Därför innehåller utbildningen olika typer av uppgifter och delmoment som förutsätter att du sprider ut dina studier över tid och bearbetar och utvecklar din förståelse av ämnet på olika sätt under kursens gång.

Du får även ta del av konkreta exempel och uppmuntras att aktivt söka, diskutera och presentera egna exempel som ger fördjupad förståelse.

Engagerade och kunniga utbildare som inspirerar

Det ska vara roligt och inspirerande att lära, och här spelar utbildaren såklart en viktig roll. Det räcker inte med gedigna ämneskunskaper. Vi vill att våra utbildare ska förmedla sin kunskap på ett inspirerande sätt, kunna sätta saker i sitt sammanhang och erbjuda stöd och guidning.

Självständighet och ansvarstagande

Som studerande hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt och disponera och planera den studietid som inte är schemalagd. Det förbereder dig för ett arbetsliv där förmågan att agera självständigt och ta initiativ värderas högt.
Du bär ansvar för att vara förberedd inför fysiska och digitala möten och bidra till en meningsfull lärandesituation för andra deltagare genom att vara aktiv. Du tar också ansvar för att ta igen och komplettera uppgifter vid eventuell frånvaro.