Framtidens yrkeskompetens

Varje år ansöker vi till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Arbetslivets medverkan är en grundpelare för utbildningsformen för att säkra relevant och aktuell kompetens som kan stärka konkurrenskraften hos företag och organisationer. Vi värdesätter därför oerhört mycket att du och ditt företag är med och påverkar samt säkrar framtidens kompetensförsörjning genom att besvara några frågor.

Kort om enkäten

Dina svar kommer vi att använda för själva ansökan till myndigheten. När vi har lagt in uppgifterna kommer du att få ett mejl från myndigheten där du skall bekräfta, endast genom ett knapptryck, att uppgifterna är korrekta.

Om du har några frågor kontaktar du den av oss som har skickat länken till dig eller undertecknad som är ansvarig för ansökningsarbetet.

Ett stort tack för din medverkan och att du bidrar till att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Med vänlig hälsning,

Stefan Johansson,
NBI/Handelsakademin

Gör så här

1. Läs igenom den beskrivning av utbildningen du har fått innan du börjar

2. Börja med att fylla i vilken av utbildningarna du besvarar frågorna för

3. På sista frågan är vi tacksamma om du beskriver behovet av kompetensen och utbildningen, sett utifrån både ett branschperspektiv och verksamhetsperspektiv

4. Tänk på att de uppgifter du lämnar till oss inte är bindande utan endast en uppskattning

Enkät