Bli partnerföretag – Långa YH-utbildningar inom IT & Tech

Intyga kompetensbristen

Våra Yrkeshögskolor Handelsakademin och NBI verkar för att företag och organisationer ska ha tillgång till rätt och konkurrenskraftig kompetens i framtiden.

Yrkeshögskoleutbildningar karaktäriseras av ett nära samarbete med företag och organisationer, både vad gäller relevant utbildningsinnehåll och för de så viktiga praktikperioderna – LiA (Lärande i Arbete).

Vi ansöker hos Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta våra utbildningar. En av de viktigaste delarna i denna ansökan är en avsiktsförklaring från företag, där ni uppger hur ni skulle kunna stötta utbildningen genom att erbjuda LiA-platser (praktik), delta i utbildningens ledningsgrupp, föreläsa, erbjuda studiebesök och eventuellt anställa studenter.

Vid beviljande startar utbildningarna först hösten 2022. Den första praktikperioden (LiA) infaller våren 2023 och en eventuell anställning blir aktuell först till sommaren/hösten 2024.

Vi behöver din hjälp!

Med anledning av Covid-19 har vi tagit fram ett formulär för att underlätta insamlandet av avsiktsförklaringar.

Formuläret tar bara ett par minuter att fylla i, och de uppgifter ni lämnar är enbart en avsikt till ett framtida samarbete, alltså inte på något sätt bindande.

Vill du stötta fler utbildningar så måste du lämna in en unik avsiktsförklaring per utbildning. I rullistan nedan hittar du formuläret om de aktuella utbildningar Handelsakademin kommer att ansöka om att få starta hösten 2022.

“Samarbetet med företag och organisationer är otroligt viktigt för att vi ska utbilda precis den kompetens som efterfrågas i arbetslivet.”

Stefan JohanssonUtvecklingsansvarig NBI/Handelsakademin

Partnersföretag – IT & Tech – Långa YH-utbildningar