Ekonomi – Juridik/Kriminologi

Vill du få kunskap om vilka lagar och regler som gäller för samhället och hur Sveriges rättssystemet fungerar? Då är Gymnasieakademins Ekonomiprogram med inriktningen juridik helt rätt för dig!
På vår skolprofil Kriminologi fokuserar du på att förstå hur Sveriges rättssystem fungerar och vilka lagar som styr vårt samhälle och vårt privatliv. Vi fördjupar oss också i att förstå hur individer och samhället påverkas av brott och det straffrättsliga systemet.

Väljer du vår inriktning juridik riktar vi in oss på området Lag och rätt. Här är det centrala att förstå hur det svenska rättssystemet fungerar men vi fördjupar oss också i kriminologiska teorier till varför brott sker och du får möjlighet att undersöka och granska juridiska problem utifrån lagtexter och juridiska arbetssätt.

Under ditt första år på skolan får du en introduktion till juridiska begrepp och teorier. Vi tittar också på olika juridiska problem och lagar som reglerar vårt privatliv. Vi studerar också vad det är som gör en handling brottslig och varför människor begår brott.

Under ditt andra år studerar vi juridik med inriktning mot yrkes- och affärsliv och vi fördjupar oss i hur man löser juridiska tvister. Vi undersöker också de regler som rör brott och straff samt olika straffrättsliga ideologier för att ta reda på varför och på vilket sätt straff ska användas.

Det tredje året avslutas dina studier med ett gymnasiearbete där du fördjupar dig i en valfri juridisk frågeställning som därefter presenteras i ett vetenskaplig uppsats.

Förbereder för vidare studier inom juridik för att bli till exempel

  •  jurist
  • åklagare
  • kriminolog
  • rättsvetare
INRIKTNING JURIDIK 300
Affärsjuridik 100
Rätten & Samhället 100
Psykologi 2a 50
Programfördjupningar
Juridik/Kriminologi
300
Kriminologi 100
Internationella relationer 100
Sociologi 100
Programgemensamma 350
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER 1250
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 100
Idrott & Hälsa 100
Historia 100
Samhällskunskap 100
Samhällskunskap 100
Naturkunskap 100
Religion 50

Gymnasieakademin ger dig den trygghet och hjälp du behöver under din gymnasietid.

Emmaläser ekonomiprogrammet med inriktning juridik

Ekonomi – Ekonomi/Management

Vill du få kunskap om hur man startar och driver ett eget företag och fördjupa dig i vad som krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Kontaktpersoner

Namn Namnsson

Titel

Fråga mig om xxxx
Mail & telefon

Namn Namnsson

Titel

Fråga mig om xxxx
Mail & telefon

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus consectetur mi nec hendrerit. Integer id est massa.”

Kara LucasInterior Decorator

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus consectetur mi nec hendrerit. Integer id est massa.”

Alley CohenDesigner

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus consectetur mi nec hendrerit. Integer id est massa.”

Jason SmithDeveloper